Hrobka Bukůvků z Bukůvky

Hrobka Bukůvků z Bukůvky

  Mezi nejzajímavější památky u nás v regionu patří hrobka rodiny Bukůvků, která se nachází vedle farního kostela sv. Matouše v obci Postřelmov. Hrobka z konce 16. století působí na první pohled tajemně. Tato renesanční stavba čtvercového půdorysu se stanovou střechou byla postavena v roce 1952.  

    Název na hrobce nám sděluje, že zde odpočívá od konce 16. století tělo Zygmunda Bukůvky z tvrzi Chromečské, dále též jeho manželka Barbora Okrouhlická z Knínic a jejich děti. Každopádně lze usoudit, že Zygmund Bukůvka nebyl  zcela zdráv, neboť si již za svého života nechal budovat velkou hrobku.

A zdravé zřejmě nebyly ani jeho děti, jelikož některé zemřely velmi časně. Všichni z rodiny Bukůvků zemřeli zřejmě na následky nemocí. Každopádně tyto mumie jsou u nás velkým unikátem, podobné můžete najít v Brně nebo Klatovech.

Památka je zpřístupněna veřejnosti jen výjimečně, v hrobce je nutné udržovat mikroklima. Proto na stav hrobky dohlížejí odborníci a pravidelně ji udržují a čistí.

Nejvýznamnějsí na této renesanční památce je portál s reliéfní ozdobou s kovanou mříží. Po stranách hrobky můžete zahlédnout erby Zigmunda Bukůvky z Bukůvky a jeho manželky Barbory Okrouhlické z Kněnic. Pod erby jsou vlevo alegorie duchovní síly a vpravo alegorie křesťanské lásky. Vypadá to velmi zajímavě a jako celek velmi působivě.

Přijďte se na hrobku podívat i vy!

N. K., 1.H