Všechny příspěvky

Volby do školské rady – 2. kolo

Ředitelka školy a školská rada při SOŠ, Šumperk, Zemědělská 3 oznamuje, že ve dnech 9. 11. – 11. 11. 2020 proběhnou volby členů školské rady z řad zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a z řad pedagogických pracovníků školy na období 2021 – 2023.

Více ...

Informace pro žáky 3. ročníku oboru Cestovní ruch

Dle usnesení vlády ČR ze dne 12. 10.2020 se s účinností ode dne 14. 10. 2020 se ruší praktická výuka žáků. Žáci tříd 3. A a 3. H mají dle školského zákona povinnost se od středy 14. 10. 2020 vzdělávat distančním způsobem dle speciálně stanoveného rozvrhu, který je vystaven na webu školy. Případné dotazy vám odpoví třídní učitelé.

Více ...

Informace na dobu od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády č. 997 ze dne 8. 10. 2020, kdy se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání, škola od 12. 10. 2020 přechází na distanční formu vzdělávání.  Výjimkou je praktické vyučování, které probíhá i nadále prezenčně. Informace k organizaci distančního vzdělávání od 12. 10. 2020 naleznete zde. Školní jídelna pokračuje i nadále v provozu, obědy je možno

Více ...

Informace pro studenty dálkového studia

Podle nařízení MŠMT, MZ a vlády z 8. 10. 2020 a z něj plynoucích pokynů MŠMT je výuka na dálkovém studiu stanovena následovně: Od 12. 10. 2020 bude výuka probíhat dle platného rozvrhu online formou a to přes Google Classroom. Návod naleznete na této této adrese. S případnými dotazy se obracejte na třídní učitele, nebo vedoucí dálkového studia.

Více ...
další ...Loading ...
Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3