Všechny příspěvky

Kurz „Údržba veřejné zeleně“

Vzdělávací rekvalifikační kurz „Údržba veřejné zeleně“ akreditace ze dne 30.11.2011 č.j.: 23 528/11-24/664 v rozsahu 80 hodin teoretické výuky, 40 hodin praktické výuky a 3,5 hodiny závěrečné zkoušky. Po úspěšném ukončení vzdělávání obdrží uchazeč pro výše uvedenou pracovní činnost Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím kurzu s celostátní platností. Teoretická část se bude zabývat základy určování

Více ...
Bobřík informatiky

Bobřík informatiky

Soutěž Bobřík informatiky – soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Více ...
další ...Loading ...
Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image