Kontakty

Mgr. Bc. Eva Kostecká – uvolněna do funkce místostarostky města Šumperk
e-mail: kostecka@edusum.cz

Ing. Bc. Jan Sýkora – ředitel školy
tel.: 583 301 033, e-mail: sykora@edusum.cz
tel.: 731 561 043

Mgr. Jiří Števove, MBAzástupce ředitele
tel.: 583 301 035, e-mail: stevove@edusum.cz

Mgr. Tomáš Jáně  vedoucí dálkového studia
tel.: 583 301 066, e-mail: jane@edusum.cz

Marta Drážná – sekretářka
t
el.: 583 301 031; e-mail: sos@edusum.cz

Milena Muroňová – ekonomka
tel.: 583 301 057, e-mail: milenamuronova@seznam.cz

Vlasta Kunderová – odborný referent
tel.: 583 301 058, e-mail: kunderova@edusum.cz

Hana Bařicová – odborný referent
tel.: 583 301 058, e-mail: baricova@edusum.cz

Pavel Krystyníkškolník
tel.: 583 301 056

David Hvižď – školní jídelna
tel.: 583 301 055, 739 011 677, e-mail: hvizd@edusum.cz

Bartoš Jaromír Ing. 583301038 bartos@edusum.cz
Bieliková Kateřina Mgr. 583301036 bielikova@edusum.cz
Brokešová Petra 583301047 brokesova@edusum.cz
Endlerová Eliška Ing. 583301042 endlerova@edusum.cz
Gieselová Blanka Mgr. 583301064 gieselova@edusum.cz
Hradecká  Hana Ing. 583301065 hradecka@edusum.cz
Jáně Tomáš Mgr. 583301066 jane@edusum.cz
Jiroušková Martina Mgr. 583301064 jirouskova@edusum.cz
Julinková Zuzana Mgr. julinkova@edusum.cz
Karasová Jarmila Mgr. 583301064 karasova@edusum.cz
Koňarik Jaroslav Ing. 583301045 konarik@edusum.cz
Kostecká Eva Mgr. Bc. kostecka@edusum.cz
Kostjučenko Maryna Mgr. 583301036 kostjucenko@edusum.cz
Lachmanová Lenka Mgr. 583301036 lachmanova@edusum.cz
Macek Aleš Ing. 583301045 macek@edusum.cz
Maluchová Jolana Mgr. 583301044 maluchova@edusum.cz
Ondráčková Kateřina Ing. 583301034 ondrackova@edusum.cz
Pálková Eva Mgr. 583301044 palkova@edusum.cz
Pirkl Beštová Iveta Ing. 583301034 pirkl@edusum.cz
Průša Jiří Ing., Ph.D., MBA 583301047 prusa@edusum.cz
Skála Tomáš Mgr. 583301046 skala@edusum.cz
Sochora Vít Mgr. 583301056 sochora@edusum.cz
Stalmachová Vladimíra Mgr. 583301048 stalmachova@edusum.cz
Sýkora Jan Ing. Bc. 583301033 sykora@edusum.cz
Šima Petr Mgr. 583301066 sima@edusum.cz
Šimová Jana Mgr. 583301041 simova@edusum.cz
Šmirousová Helena Mgr. 583301036 smirousova@edusum.cz
Špaček Roman Bc. 583301063 spacek@edusum.cz
Števove Jiří Mgr. 583301035 stevove@edusum.cz
Tkadlecová Lenka Mgr. 583301063 tkadlecova@edusum.cz
Válková Alice Mgr. 583301047 valkova@edusum.cz
Vyskočilová Hana Mgr. 583301048 vyskocilova@edusum.cz
Zajíc Roman Mgr. 583301046 zajic@edusum.cz
Zerzáň Zdeněk Ing. 583301038 zerzan@edusum.cz
Ziegelheimová Dagmar Mgr. 583301042 ziegelheimova@edusum.cz

Kontaktní telefon na DM: 583 301 091, 727 831 019
Kontaktní e-mail: vychovatele@edusum.cz

Zaměstnanci DM při SOŠ:

Radovan Bartončík – vychovatel
e-mail: bartoncik@edusum.cz

Ludmila Machálková – vychovatelka
e-mail: machalkova@edusum.cz

Petra Ryšavá – vychovatelka
e-mail: rysava@edusum.cz

Ivana Strouhalová – vychovatelka
e-mail: strouhalova@edusum.cz

Martin Procházka – domovník, údržbář

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3