Přírodovědné lyceum

Máš rád přírodní vědy a chceš bádat v laboratoři?

 

Obor Přírodovědné lyceum je pro tebe jako stvořený. V rámci tohoto prestižního oboru, Tě připravíme na vysokou školu a zároveň u nás teorii propojíš s praxí, a to nejen v laboratořích.

Důvody ke studiu oboru Přírodovědné lyceum

Široké možnosti uplatnění

Absolvent přírodovědného lycea je připraven na směřování v lukrativních odvětvích: technologické, přírodovědné, farmaceutické nebo potravinářské odvětví a další.

Rozsáhlé znalosti

Poznatky z biologie, chemie, fyziky, matematiky jsou na úrovni předpokládající úspěšné studium na vysokých školách přírodovědného zaměření. Všeobecný rozhled, řešení reálných situací, přírodovědných otázek a hledání způsobů jejich řešení, to vše tě při studiu chceme naučit.

Spolupráce s partnery

Studium přírodovědného lycea u nás na škole je atraktivní i díky našim partnerům jako jsou Univerzita Palackého v Olomouci nebo přírodovědně a technologicky orientované firmy ze soukromého sektoru, s nimiž spolupracujeme a které umožňují uplatnění správných metod a postupů v reálném provozu. Zde si vyzkoušíš mimo jiné práci se zajímavými profesionálními přístroji.

1Kde budu mít uplatnění

Kde budu mít uplatnění

Studium je směřováno především jako příprava na vysokou školu v následujících oborech:
– chemický
– biochemický
– potravinářský
– farmaceutický
– technologický
– environmentální
– přírodovědný

Avšak učební plán je zaměřen i na vytváření kompetencí přímo k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám příslušného profilu absolventa.

2Učební plán

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3