Všechny příspěvky

Anglický komiks

Anglický komiks

Pojďte se podívat, jak si naši žáci z 2. ročníku oboru Cestovní ruch a Hotelový provoz vypořádali s vyjádřením názorů na moderní dobu pomocí komiksu ve výuce anglického jazyka!!

Více ...
Kurz Příprava teplých pokrmů

Kurz Příprava teplých pokrmů

Během měsíce dubna 2021 žáci 3. a 4. ročníku oboru Cestovní ruch se zaměřením na hotelový provoz prošli teoretickou a praktickou částí kurzu s profesionálním kuchařem panem Karlem Dusem a vyučující odborných gastronomických předmětů Ing. Kateřinou Ondráčkovou.

Více ...

Erasmus+KA1 – Angličtina pro učitele

O projektu Projekt Angličtina pro učitele je realizován v rámci programu Erasmus+. Erasmus+ je vzdělávací program financovaný Evropskou unií a jeho cílem je podporovat spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. V našem projektu se zaměřujeme na profesní rozvoj (staff training), který umožňuje učitelům účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí, a tou jsou zahraniční jazykové kurzy. Datum zahájení realizace projektu: 1.

Více ...

Vyučování v přírodě VII

Název akce:                                Vyučování v přírodě VII Název dotačního programu:    Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty                                                   

Více ...
další ...Loading ...
Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3