Všechny příspěvky

Europas

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na edo.europass.cz. Pokud zde dodatek ke svému oboru nenajdete (dodatek musí mít stejný kód a název oboru jako Vaše absolventské vysvědčení), zažádejte

Více ...

Informace k prezenční výuce od 24. 5. 2021

Vážení žáci, od 24. 5. 2021 se vracíte k prezenční výuce, která bude probíhat dle běžného rozvrhu hodin (změny sledujte v Edupage). Testování žáků 1. ročníků proběhne v prostorách před šatnami od 7:45 do 8:05 hod. Testování žáků 2. ročníků proběhne v prostorách před šatnami od 8:15 do 8:35 hod. Testování žáků 3. ročníků proběhne v prostorách před

Více ...
Anglický komiks

Anglický komiks

Pojďte se podívat, jak si naši žáci z 2. ročníku oboru Cestovní ruch a Hotelový provoz vypořádali s vyjádřením názorů na moderní dobu pomocí komiksu ve výuce anglického jazyka!!

Více ...
Kurz Příprava teplých pokrmů

Kurz Příprava teplých pokrmů

Během měsíce dubna 2021 žáci 3. a 4. ročníku oboru Cestovní ruch se zaměřením na hotelový provoz prošli teoretickou a praktickou částí kurzu s profesionálním kuchařem panem Karlem Dusem a vyučující odborných gastronomických předmětů Ing. Kateřinou Ondráčkovou.

Více ...
další ...Loading ...
Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3