Všechny příspěvky

Informace k zahájení on-line výuky na dálkovém studiu

1. Pro přihlašování k poště a Edupage používejte email s aktuálním kódem ročníku: 1D = 22d; 2D = 21d; 3D = 20d; 4D = 19d; 5D = 18d např.: novakk.21d@edusum.cz x 2. Heslo do Edupage je možné změnit pomocí odkazu „Neznám přihlašovací jméno nebo heslo“, který  najdete pod přihlášením. x 3. Návody k online výuce jsou na

Více ...

Informace k 155. výročí školy a Festivalu medu

Vážení absolventi, milí návštěvníci, srdečně Vás zveme na oslavu 155. výročí založení Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská 3, která bude spojena s akcí  Festival medu  v sobotu 17. 9. 2022 od 9 do 17 hodin. V rámci oslav si návštěvníci budou moci prohlédnout prostory školy, arboretum, botanickou zahradu a muzeum zemědělské techniky. Bude zajištěno bohaté občerstvení,

Více ...
další ...Loading ...
Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3