Domov mládeže

Domov mládeže (DM) má kapacitu 118 míst a ubytovává žáky z různých typů středních škol, učilišť, ale především žáky vlastní školy.

Život ubytovaných žáků na DM se řídí vnitřním řádem, který zaručuje všem studentům klid pro přípravu do vyučování, dodržování zásad slušného chování a chování k sobě navzájem.

Velká pozornost se věnuje zájmům žáků, aby se mohly rozvíjet jejich odborné znalosti a individualita každého z nich. Dodržuje se zákaz kouření, žáci jsou vedeni ke třídění odpadu.
Vychovatelé DM se snaží atraktivní nabídkou zájmové činnosti nasměrovat žáky pozitivně. V letošním školním roce se na DM nabízí tytozájmové kroužky: kroužek vaření, turistický, kreativní tvoření a sportovní kroužek – sálová kopaná, floorbal, odbíjená, košíková a stolní tenis. Pořádají se sportovní turnaje. K dispozici je posilovna, kuchyňka, knihovna a společenská místnost, která slouží rovněž k trávení volného času na DM.

Na každém patře je klubovna s televizí, kuchyňka s mikrovlnnou troubou, lednicí, vařičem a varnou konvicí. Každý pokoj je vybaven přípojkou na internet. Žáci tak mají možnost přípojení vlastního počítače k internetu.
Upevňuje se spojení s rodiči a třídními učiteli, aby se ubytovaní žáci mohli cítit na našem DM klidně, důvěrně, a aby se rádi na DM po odpočinkových dnech vraceli.

Studenti domova mládeže jsou rozděleni do 4 výchovných skupin dle pohlaví a věku.
Ubytování není nárokové, přihláška platí jeden školní rok. Každý týden v pátek žáci odjíždí domů /do 14,30 hodin/ a přijíždí v neděli od 17,00 h. do 21,30 hod. nebo v pondělí ráno, vždy po domluvě s vychovatelem. Ubytovaní studenti bydlí ve dvoulůžkových pokojích s balkonem.

Ceny

Poplatek za ubytování je 1600,- Kč. Výše úplaty se nemění, i když žák není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Částka se snižuje pouze z důvodu organizace školního roku ve škole. (Viz vyhláška č. 108 o školských a ubytovacích zařízeních.)

Poplatek za celodenní stravování je 116,- Kč. Snídaně a přesnídávka 34,- Kč, oběd 37,- Kč, svačina, večeře, 2.večeře 45,- Kč.

Cena za ubytování pro veřejnost je za 1-2 noci 350,- Kč, 3 a více nocí 330,- Kč, VIP pokoj 350,- Kč.

Fotografie DM

Život na DM

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3