Přijímací zkoušky 2021/2022

ZMĚNA TERMÍNU ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Školní přijímací zkouška se z důvodu epidemiologické situace přesouvá na: 5. 5. 2021 od 8 hod. (6. 5. 2021 – pro uchazeče, kteří se nemohou zúčastnit z důvodu konání přijímací zkoušky na jinou školu – musí být doloženo pozvánkou z jiné školy)

Výsledky školní přijímací zkoušky budou zveřejněny dne 19. 5. 2021.

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. do 2. 6. 2021.


Vzorové testy – školní přijímací zkoušky
! při vstupu vložte přezdívku – nevkládejte osobní údaje !

V mobilní aplikaci InspIS SETmobile máte k dispozici testy pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol. Odkaz pro stažení aplikace a více informací zde.


Kritéria pro přijímací zkoušky 2021/2022 pro denní studium

Kritéria pro přijímací zkoušky – obor Agropodnikání

Kritéria pro přijímací zkoušky – obor Cestovní ruch

Kritéria pro přijímací zkoušky – obor Ekologie a životní prostředí

Kritéria pro přijímací zkoušky 2021/2022 pro dálkové studium

Kritéria pro přijímací zkoušky – obor Veřejnosprávní činnost


 

Přihlášky ke studiu na SOŠ Šumperk

Přihláška pro denní studium

Přihláška pro dálkové studium

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3