Přijímací zkoušky 2023/2024

Informace k přijímací zkoušce

Uchazeči budou přijímáni na základě výsledku přijímacího řízení. Budou hodnoceni na základě přiděleného počtu bodů z: 

  1. výsledku jednotné zkoušky konané v rámci přijímacího řízení (CJL/MAT)
  2. průměrného prospěchu na vysvědčení z posledních dvou ročníků ZŠ
  3. hodnocení dle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, doložené diplomem v krajských a celostátních soutěžích apod.

Podmínkou přijetí ke studiu je absolvování jednotné přijímací zkoušky a dosažení minimálně 10 bodů.

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo:    Zatím neznámý….

Konání jednotné přijímací zkoušky:            Zatím neznámý….


Vzorové testy na přijímací zkoušky
Český jazyk

Varianta 1                    klíč správných řešení

Varianta 2                    klíč správných řešení

Matematika

Varianta 1                    klíč správných řešení

Varianta 2                    klíč správných řešení

Další zkoušky si můžete vyzkoušet na adrese: https://procvicprijimacky.cermat.cz/

V mobilní aplikaci InspIS SETmobile máte k dispozici testy pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol. Odkaz pro stažení aplikace a více informací zde.


infoVšeobecná kritéria k přijímací zkoušce 2024/2025
  • až budou známy, vyvěsíme
infoKritéria pro přijímací zkoušky 2024/2025 pro denní studium
  • až budou známy, vyvěsíme
infoKritéria pro přijímací zkoušky 2023/2024 pro dálkové studium
  • až budou známy, vyvěsíme

1,161,146 Dokument Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFPřihlášky ke studiu na SOŠ Šumperk

Přihláška pro denní studium

Přihláška pro dálkové studium

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3