Přijímací zkoušky 2024/2025

Informace k přijímací zkoušce

Termín pro podání přihlášky pro 1. kolo:   

1. – 20. února 2024

Konání jednotné přijímací zkoušky:         

1. termín          pátek 12. dubna 2024

2. termín          pondělí 15. dubna 2024

Vážené uchazečky, vážení uchazeči o studium,
na informačním webu MŠMT (prihlaskynastredni.cz) naleznete informace týkající se novely školského zákona, která by měla platit od 1. ledna 2024.

1,161,146 Dokument Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFPřihlášky ke studiu na SOŠ Šumperk
Přihláška se podává třemi způsoby:

a) elektronicky prostřednictvím DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.),

b) v podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh (přílohy se nepřikládají v listinné podobě),

c) na tiskopisu

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat tři přihlášky. Uchazeči konají přijímací zkoušky na školách, na které podali přihlášky ke vzdělávání.
Povinnou přílohou přihlášky je hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělání.
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání se dokládá u oborů (samostatná příloha k přihlášce): Agropodnikání, Ekologie a životní prostředí
Přílohy k přihlášce (ke stažení):

infoVšeobecná kritéria k přijímací zkoušce 2024/2025
infoKritéria pro přijímací zkoušky 2024/2025 pro denní studium
infoKritéria pro přijímací zkoušky 2024/2025 pro dálkové studium

Vzorové testy na přijímací zkoušky
Český jazyk

Varianta 1                    klíč správných řešení

Varianta 2                    klíč správných řešení

Matematika

Varianta 1                    klíč správných řešení

Varianta 2                    klíč správných řešení

Další zkoušky si můžete vyzkoušet na adrese: https://procvicprijimacky.cermat.cz/

V mobilní aplikaci InspIS SETmobile máte k dispozici testy pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol. Odkaz pro stažení aplikace a více informací zde.

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3