Současnost

V současné době slouží pro výuku jednotlivých oborů moderně vybavené odborné a multimediální učebny s veškerou didaktickou technikou, dataprojektory, interaktivní tabulí a počítači připojenými na internet.

K volnočasovým aktivitám je využívána tělocvična, dvě posilovny, horolezecká stěna, travnaté a asfaltové hřiště. K výkonu praxí, poučení a odpočinku slouží školní arboretum s učebnou v přírodě, které je zpřístupněno veřejnosti.

Domov mládeže poskytuje pro 144 studentů z okolních oblastí příjemné ubytování i různé možnosti, jak zajímavě trávit volný čas.

Estetickou úroveň školy zvyšuje malá obrazová galerie, relaxační koutky, jednotná úprava informačního systému. Během přestávek mají studenti možnost občerstvení ve školním bufetu.

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3