Projekty školy

Realizátor projektu

 • Projekt Škola pro 21. století (reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0002005) více zde..
 • Poznáváme gastroturismus
  Erasmus Plus – KA1, více zde
 • Zkvalitnění výuky na SOŠ Šumperk II
  (reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013620) více zde
 • Zkvalitnění výuky na SOŠ Šumperk, Zemědělská 3,
  (reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004503), více zde
 • Erasmus+KA1 – zahraniční jazykové kurzy učitelů, více zde
 • Erasmus+KA1 – Angličtina pro učitele, více zde
 • Podpora EVVO na SOŠ Šumperk, více zde
 • „Zkvalitnění ICT dovedností žáků SOŠ Šumperk (ECDL)“ (reg.č. CZ.1.07/1.1.26/03.0008) více zde
 • „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji“ (reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.009) více zde
 • „Inovace a zkvalitnění výuky na SOŠ Šumperk“ (reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0274) více zde
 • „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO)“ (reg. č. CZ.1.07/1.3.45/01.0022), více zde
 • „Rozvoj školní zahrady SOŠ Šumperk pro EVVO” (reg.č. 1190700466), více zde
 • “Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2021”, více zde
 •  Doučování žáků škol, realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, více zde

Mezinárodní projekt v rámci programu Comenius

 • Partnerství škol „Národně obrozenecké hnutí ve slovanských zemích v 17. – 20. stol.“ více zde
 • Partnerství škol „The good deed of St. Cyril and Methodius unites Slavonic people“ více zde

Erasmus+ akreditovaná škola pro zahraniční praxe žáků

Partnerství v projektech

 • Praxe pro život více zde
 • Studium pro praxi v cestovním ruchu nejen v Jeseníkách více zde
Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3