ERASMUS+ Řecko 2023

Den 1. – příjezd

Náš řecký příběh se začal psát v neděli 30. 4. brzičko ráno, kdy jsme autobusem vyjeli do Vídně na letiště. Tam jsme si odbavili zavazadla a celý let proběhl hladce. V Soluni si nás vyzvedla naše průvodkyně a překladatelka Andrea Vlachová a jeli jsme se ubytovat. Unavení z cesty jsme strávili nějaký čas skutečným odpočinkem a část dne aktivním poznáváním místních zajímavostí. 

Den 2. – seznámení se s pracovní náplní

Dnes nás čekal místní svátek práce, kterým jsme my tak trochu paradoxně zahajovali svoji pracovní část pobytu. Paní ředitelka instituce Ipodomi Eleni Ioanna Sinani nás spolu se svým otcem, zakladatelem školy IPODOMI, poučila o bezpečnosti práce, seznámila s pracovní náplní na všech pracovištích, ale také s kulturním programem, který si zde pro nás nachystali. Později odpoledne jsme se vydali jako skupina na plavbu pirátskou lodí. 

Den 3. – učíme se třídit na řecký způsob; pracujeme v hotelu

V úterý jsme se rozprchli po svých pracovních hotelových stanovištích a žáci oborů Agropodnikání a Ekologie a životního prostředí vyrazili po obědě do místní oblasti Thermi poznávat způsob, jakým zde třídí odpady a jak nakládají se skládkami, viděli jsme revitalizaci staré skládky a krajinotvorbu v praxi i s ohledem na její využití pro volný čas. V dopoledních hodinách jsme se seznamovali s řeckými včelami, znovu jsme se školili o bezpečném zacházení se včelstvy a s praktickým požíváním pracovního oděvu včelaře v řeckých podmínkách.

Den 4. – kompostujeme; rotujeme na pracích v hotelu

Dnes si žáci v Hotelu Esperia poprvé vyměnili své pozice v sekcích recepce, úklid pokojů a příprava jídla. Obory „B a Z“ vyrazily tentokrát bez včelaře do oblasti Derveni, aby si prakticky vyzkoušely místní kompostování a získaly informace o nakládání s odpady z černé skládky. Zjistili jsme, že v nakládání s odpady i se samotným kompostováním jsme v České republice, nebo alespoň v Šumperku, rozhodně na vyšší úrovni.

Den 5. – Hotel Esperia; lisovna, čistička, odkaliště

Ve čtvrtek jsme v dopoledních hodinách s žáky Agropodnikání a Ekologie a životního prostředí pracovali opět ve společnosti ANEL, která mimo jiné vyrábí i včelařské potřeby. Úkolem studentů byly dohotovovací práce na rámečcích. V odpoledních hodinách studenti Agro a EŽP zavítali do místní odpadkářské stanice. Zde se denně v průměru zpracovává Soluňský směsný odpad o objemu 450 tun. V rámci celého komplexu zde probíhá proces lisování odpadu, biologického čištění odpadních vod a následného odkalování. „Hotelový provoz a Cestovní ruch“ se dnes podílel v obměněném složení na chodu Hotelu Esperia. Na pozdní odpoledne jsme měli nachystanou komentovanou prohlídku Galeriova oblouku a Rotundy.

Den 6. – Opět včelařství ANEL; hotelové práce

Znovu jsme celý den pracovali ve společnosti ANEL, která provozuje včelařství a vyrábí včelařské potřeby. Zakusili jsme, co obnáší řecké kočovné včelaření. Společně se včelařem jsme vyrazili do soluňských lesů, na místě si navlékli včelařské obleky a prováděli kontrolu včelstev. Za odměnu jsme si vyzkoušeli jsme i včelí aromaterapii. A také jsme ochutnali zdejší druhy medu. Hotelová sekce se zase prostřídala a žáci si vyzkoušeli i obsluhu u snídaně. Dnes jsme také dle plánu změnili tavernu, kam budeme chodit na oběd a večeři.

Den. 7 – Meteora

Kláštery „zavěšené ve vzduchu“ – tak bychom mohli nazvat náplň dneška. V rozpise jsme totiž měli napsanou jednu z památek světového dědictví UNESCO, kam jsme měli nahlédnout. Pravoslavné kláštery na vrcholcích slepencových skal nám skýtaly nádherné pohledy na starobylou byzantskou architekturu, ta ve spojení s úchvatnou přírodní scenérií patří opravdu k tomu nejlepšímu, co může Řecko nabídnout.

Den 8. – Edessa, Pozar

Nedělní kulturně poznávací program začal odjezdem do Edessy. V tomto městě se nachází známé vodopády, které nás očarovaly svým vzhledem a chladivým vodním popraškem. Poté jsme popojeli o kousek dále, kde na nás čekaly termální prameny v prostředí podhorského Pozaru. Horká lázeň kombinovaná s ochlazující vodou z řeky nás ve slunečném dni skvěle osvěžila. Po návratu do Soluně jsme posilněni pozdním obědem absolvovali ještě prohlídku kostela Cyrila a Metoděje a završení nedělního večera přišlo s tradičními řeckými tanci.

Den 9. – Les Seih Sou; Hotel Esperia

Pondělí bylo opět ve znamení práce. Obory Cestovní ruch a „Hotelový provoz“ se dnes v rámci hotelu podílely na přípravě snídaní, chystání pokojů pro nové hosty a na recepci. Žáci Agropodnikání a Ekologie a životního prostředí dnes vyrazili do terénu místního lesa Seih Sou, kde se mohli seznámit s historií lesa, řeckým způsobem zalesňování a ochrany lesa. Na prvním místě však byla opět práce se včelařem na kontrole včelstev zde dočasně umístěných. Kromě lesního včelaření jsme poznávali i zdejší lesní medonosné rostliny.

Den 10. – Hotelové práce a včelařství v Chortiatis

Desátý den v Řecku studentům Agropodnikání a Ekologie a životního prostředí poskytl vhled do celého včelařského roku, ale i systému převozu úlů, způsobu odchovu královen, atd. Činnosti studentů – včelařů dnes byly proto velice různorodé. Při práci u včelstev byl náš pan včelař k nezastavení, a proto jsme se dozvěděli i spoustu informací o tom, jak v této oblasti čelí nemocem nebo škůdcům. Na hotelu mezitím probíhaly práce dle rozpisu ve zvyšujícím se tempu, neboť hotel bude na konci týdne podle pana majitele prakticky plný. Doba pozdního oběda s sebou přinesla i poslední naplánovanou změnu taverny, kde se budeme po zbytek pobytu stravovat.

Den 11. Egnatia Palace Hotel, Hotel Esperia; včelařství v Lagadas

Naše druhá řecká středa měla nádech praktického poznávání. Zástupci oborů Cestovní ruch a Cestovní ruch – Hotelový provoz měli možnost poznat, jak může být rušný provoz hned ve dvou hotelích. Své praktické stáže poctivě odpracovali na Hotelu Esperia a poté odpoledne byli provedeni téměř celým zázemím čtyřhvězdičkového Egnatia Palace Hotelu sídlícího na prestižní soluňské adrese. Obory „B a Z“ zjistili od pana včelaře Troulidise např., jak fungují řecké včelařské svazy, co obnáší kočování s úly skrz celé Řecko a kterou technologii včelaření praktikuje. Tu si samozřejmě zakusili na vlastní kůži. Žáci si však odvezli především zkušenosti v práci s pylem, který dokonce i ochutnali. Celý den by zakončen návštěvou kostela Hagia Sofia, jehož větší variantu známe z Istanbulu.

Den 12. Soluňský mořský záliv

Žáci oboru Agropodnikání a Ekologie a životního prostředí měli ve čtvrtek jedinečnou možnost seznámit se s včelařským skladovým hospodářstvím, prakticky si všechny včelařské pomůcky vyzkoušet a zároveň se zúčastnit procesu výroby úlů. Ostatní studenti na plném hotelu čile vypomáhali na svěřených úsecích. Pozdní odpoledne se neslo v odlehčeném duchu na pláži u moře, kde jsme tužili svá těla a zakoušeli na vlastní kůži poprvé soluňský mořský záliv.

Den 13. Vyhodnocení

V pátek se konalo vyhodnocení celého řeckého výjezdu přes Erasmus+. Studenti praktikující na hotelu Esperia se i přesto zapojili do chodu hotelu, neboť byli ochotni vypomoci a pan majitel Pavlos byl s nimi velice spokojen. Nakonec jim všem napsal nejvyšší možné hodnocení. Při předávacím ceremoniálu však nezůstali pozadu ani studenti Agropodnikání a Ekologie a životního prostředí, kteří za svou praxi obdrželi též maximální ohodnocení. Všichni studenti obdrželi od hostitelské organizace Ipodomi i certifikáty a upomínkový předmět. Celé slavnostní ukončení se neslo v příjemné atmosféře, v níž jsme si shrnuli průběh dvou týdnů, jež jsme zde strávili. Večer jsme se rozloučili s tavernou a později s celou Tesalonikou pohledem z městských hradeb při západu slunce.

Den 14. Návrat

Všechno dobré jednou musí také skončit. A tak se nachýlila i chvíle našeho odjezdu z hotelu, odletu ze Soluně, příletu do Vídně, návratu do šumperských končin a v neposlední řadě šťastného shledání se s rodinami. Odborné praxe, které v Řecku díky programu Erasmus+ studenti absolvovali, se jim budou hodit v životopisech. Nicméně získané dovednosti a zkušenosti v oblasti jazykové, pracovní a kulturní jsou daleko cennější, protože naši žáci povyrostli nejen profesně, ale především osobnostně. Těšíme se na další řeckou spolupráci a věříme, že v příštím školním roce vyšleme další várku studentů.

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3