Historie

Historie Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská 3 se datuje od roku 1867, kdy byla založena jako třetí zemědělská škola v tehdejší zemi Moravsko– slezské. Budova školy a přilehlý selský dvůr byl škole věnován knížecím rodem Lichtensteinů.

Během let se postupně měnil a dotvářel obsah, rozsah a charakter vzdělávacích programů, které byly zaměřeny na zemědělství.

V 90. letech minulého století se škola pod vlivem společenského dění a situace na trhu práce transformovala. Změnila svůj původní název a skladbu studijních oborů.

Takto vzniklý ucelený komplex poskytuje střední vzdělání s maturitou ve 4 studijních oborech, zajišťuje ubytování na domově mládeže i stravování ve školní jídelně.
Historie školy v datech:

1867
19. 3. 1867
Byla založena dvouletá Rolnicko – lnářská škola s německým vyučovacím jazykem. Vyučování začalo v říjnu téhož roku.
1874
Zahájeno vyučování v Temenici v lichtenštejnském dvoře, který škole pronajal kníže Johann II.
1945
24. 9. 1945
Ve škole se začalo znovu po válce vyučovat v Rolnické škole zimní.
1957
1. 9. 1957
Otevřena Zemědělská technická škola ukončena maturitou.
1959
1959/1960
V tomto školním roce  bylo zahájeno dálkové studium maturitního oboru.
1960

 

Z praxe
Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3