Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Mgr. Jana Šimová, 583 301 041, simova@edusum.cz

V případě zájmu o poradenství nebo konzultaci se obracejte kdykoliv na pracovníky ŠPP.

Konzultační hodiny:
Čtvrtek: 13.30 hod. – 15.00 hod.

Školní psycholožka

Mgr. Klára Šimková , , simkova@edusum.cz

Školní psycholožka je k dispozici všem žákům v konzultační hodiny.

Konzultační hodiny:
Doplníme

Školní metodička prevence

Mgr. Kateřina Bieliková, 583 301 036, bielikova@edusum.cz

Konzultační hodiny:
Čtvrtek:  13.30 hod. – 15.00 hod.
Po dohodě i v jiném termínu

Důležitá telefonní čísla:
Linka pro rodinu a školu: tel. 116 000
Bílý kruh bezpečí/Linka pomoci obětem: tel. 116 006
Centrum krizové prevence: 284 016 666
Dětské krizové centrum: 241 484 149

Domácí násilí:
https://www.bkb.cz/pomoc-obetem/domaci-nasili/dona-linka-nonstop-telefonicka-pomoc/

Kyberšikana:
http://poradna.e-bezpeci.cz/

Linka pro rodinu a školu:
https://linkaztracenedite.cz/

Šikana ve škole: 
https://www.nntb.cz/

Psychické problémy:
https://www.blaznis-no-a.cz/

Potíže při poruchách příjmu potravy:
http://www.anabell.cz/

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3