Maturita

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK K MATURITNÍ ZKOUŠCE JE 30. 11. 2023

Nově můžete využít mobilní aplikaci InspIS SETmobile, kde najdete elektronické verze testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použitých při maturitní zkoušce v roce 2020, 2019 a 2018. Více informací zde.

Stanovení podmínek maturitní zkoušky

 Informace o podobě profilové i společné části maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu roku 2024

Ředitel SOŠ Šumperk v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové (školní) části, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek.

 Profilová část – seznam témat pro jarní i podzimní zkušební období 2024

V souladu § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a § 16 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitel školy zveřejňuje seznam témat pro profilovou část maturitní zkoušky.


Termíny maturitních zkoušek

Termín maturitních zkoušek nanečisto (DT a PP):
 • 15. 2. a 16. 2. 2024
Termín písemné práce z německého jazyka
 • 15. 4. 2024 od 8:00
Termín písemné práce z českého jazyka a literatury:
 • 16. 4. 2024 od 8:00
Termín písemné práce z anglického jazyka:
 • 17. 4. 2024 od 8:00
Termíny maturitních zájezdů:
 • 2. -5. 4. 2024 (4. H)
 • 9. – 12. 4. 2024 (4. A)
Termín didaktických testů maturitní zkoušky (CJL, ANJ, MAT, NEJ):
 • 2. 5. od 8:00 (MAT), od 13:30 (ANJ)
 • 3.5. od 8:00 (CJL)
 • 6.5. od 13:00 (NEJ)
Termín praktické maturitní zkoušky:
 • 6. – 7. 5. (4.A, 4.H, 4.Z)
 • 9. – 10. 5. (4.A, 4.H, 4.B)
 • 14. 5. (5.D)
Termín ústní maturitní zkoušky:
 • 20. – 24. 5. 2024 (4.H, 5.D)
 • 27. – 31. 5. 2024 (4.A, 4.BZ)
Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3