Maturita

Nově můžete využít mobilní aplikaci InspIS SETmobile, kde najdete elektronické verze testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použitých při maturitní zkoušce v roce 2020, 2019 a 2018. Více informací zde.

Stanovení podmínek maturitní zkoušky

 Informace o podobě profilové i společné části maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu roku 2023

Ředitelka SOŠ Šumperk v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové (školní) části, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek.

 Profilová část – seznam témat pro jarní i podzimní zkušební období 2023

V souladu § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a § 16 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam témat pro profilovou část maturitní zkoušky.


Termíny maturitních zkoušek

Termín maturitních zkoušek nanečisto (DT a PP):

16. 3. – 17. 3. 2023

Termín písemné práce z českého jazyka a literatury:
4. 4. – 5. 4. 2023
Termín písemné práce z anglického jazyka:
4. 4. – 5. 4. 2023
Termíny maturitních zájezdů:

4.A           12. 4. – 14. 4. 2023

4.H          19. 4. – 21. 4. 2023

Termín didaktických testů maturitní zkoušky (CJL, ANJ, MAT):
2. 5. – 5. 5. 2023
Termín praktické maturitní zkoušky:

9.5. – 12. 5. 2023

Termín ústní maturitní zkoušky:

16. 5. – 19. 5. 2023  –> 4.A, 5.D

22. 5. – 25. 5. 2023 –> 4.BZ, 4.H


Rozpisy pro praktické maturitní zkoušky

Rozpisy pro ústní maturitní zkoušky

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3