Maturita

Nově můžete využít mobilní aplikaci InspIS SETmobile, kde najdete elektronické verze testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použitých při maturitní zkoušce v roce 2020, 2019 a 2018. Více informací zde.

Stanovení podmínek maturitní zkoušky

Ředitelka SOŠ Šumperk v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové (školní) části, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek.

Informace o podobě profilové i společné části maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu roku 2021. 

Maturitní zkouška v jarním a podzimním termínu školního roku 2020/2021

V souladu § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a § 16 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam témat pro profilovou část maturitní zkoušky:

Maturitní zkouška – profilová část / školní rok 2020/2021 – jarní i podzimní zkušební období

Rozpisy pro praktické maturitní zkoušky

Rozpis praktické maturitní zkoušky – 4.A

Rozpis praktické maturitní zkoušky – 4.H

Rozpis praktické maturitní zkoušky – 4.BZ

Rozpis praktické maturitní zkoušky – 5.D

Rozpisy pro ústní maturitní zkoušky

Rozpis ústní maturitní zkoušky – 4.A

Rozpis ústní maturitní zkoušky – 4.H

Rozpis ústní maturitní zkoušky – 4.BZ

Rozpis ústní maturitní zkoušky – 5.D

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3