Maturita

Nově můžete využít mobilní aplikaci InspIS SETmobile, kde najdete elektronické verze testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použitých při maturitní zkoušce v roce 2020, 2019 a 2018. Více informací zde.

Stanovení podmínek maturitní zkoušky

 Informace o podobě profilové i společné části maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu roku 2022

Ředitelka SOŠ Šumperk v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové (školní) části, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek.

 Profilová část – seznam témat pro jarní i podzimní zkušební období 2022

V souladu § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a § 16 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitelka školy zveřejňuje seznam témat pro profilovou část maturitní zkoušky.


Termíny maturitních zkoušek

Maturitní zkoušky 2022 podzimní termín – rozpis PP a ústních zkoušek. více zde…

Termín písemné práce z českého jazyka a literatury:
6. 4. 2022 od 13 hodin
Termín písemné práce z anglického jazyka:
7. 4. 2022 od 13 hodin
Termín didaktických testů maturitní zkoušky:
2. 5. 2022 
Matematika     8:00
Anglický jazyk 13:00
o
3. 5. 2022
Český jazyk a literatura   8:00
o
4. 5. 2022
Rozšiřující matematika   8:00
Německý a Ruský jazyk  13:00
o

Rozpisy pro praktické maturitní zkoušky

Praktická maturitní zkouška 4.A – 12.-13. 5. 2022

Praktická maturitní zkouška 4.H – 12.-13. 5. 2022

Praktická maturitní zkouška 4.BZ – 12. 5. 2022

Praktická maturitní zkouška 5.D – 12. 5. 2022

 

Rozpisy pro ústní maturitní zkoušky

Ústní maturitní zkouška 4.A – 23.-25. 5. 2022

Ústní maturitní zkouška 4.H – 16.-18. 5. 2022

Ústní maturitní zkouška 4.BZ – 23.-24. 5. 2022

Ústní maturitní zkouška 5.D – 16. 5. 2022

 

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3