Maturitní zkouška – profilová část

Cestovní ruch 65 – 42 – M/02

Povinná zkouška 

Předmět Forma
1. Český jazyk a literatura Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
2. Praktická zkouška Praktická zkouška
3. Odborné předměty cestovního ruchu
(zeměpis CR, technika CR, regionální turistické služby, průvodcovské služby)
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
4. Odborné ekonomické předměty
(ekonomika, ekonomika a marketing, účetnictví, ekonomika a provoz hotelů)
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

 

Nepovinná zkouška 

Předmět Forma
1. Cizí jazyky
(ANJ/NEJ/RUJ)
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

 

Cestovní ruch 65 – 42 – M/02 – Hotelový provoz

Povinná zkouška 

Předmět Forma
1. Český jazyk a literatura Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
2. Praktická zkouška Praktická zkouška
3. Odborné předměty cestovního ruchu
(zeměpis CR, technika CR, regionální turistické služby, průvodcovské služby)
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
4. Odborné ekonomické předměty
(ekonomika, ekonomika a marketing, účetnictví, ekonomika a provoz hotelů)
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

 

Nepovinná zkouška 

Předmět Forma
1. Cizí jazyky
(ANJ/NEJ/RUJ)
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

 

Ekologie a životní prostředí 16 – 01 – M/01

Povinná zkouška 

Předmět Forma
1. Český jazyk a literatura Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
2. Praktická zkouška Praktická zkouška
3. Ekologie Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
4. Ochrana prostředí
(výrobní technologie a odpady, ochrana přírody a prostředí, právní příprava)
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

 

Nepovinná zkouška

Předmět Forma
1. Cizí jazyky
(ANJ/NEJ/RUJ)
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

 

Agropodnikání  41 – 41 – M/01

Povinná zkouška 

Předmět Forma
1. Český jazyk a literatura Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
2. Praktická zkouška Praktická zkouška
3. Odborné zemědělské předměty
(chov zvířat, pěstování rostlin, ochrana rostlin)
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
4. Ekonomické předměty
(ekonomika a podnikání, účetnictví)
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

 

Nepovinná zkouška 

Předmět Forma
1. Cizí jazyky
(ANJ/NEJ/RUJ)
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

 

 

Veřejnosprávní činnost 68 – 43 – M/01

Povinná zkouška 

Předmět Forma
1. Český jazyk a literatura Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
2. Praktická zkouška Praktická zkouška
3. Veřejná správa Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
4. Právo Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

 

Nepovinná zkouška

Předmět Forma
1. Cizí jazyky
(ANJ/NEJ/RUJ)
Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3