Odborné ekonomické předměty – profilová část maturitní zkoušky

Předmět: Odborné ekonomické předměty
profilová část maturitní zkoušky
Školní rok: 2022/2023
Předmětová komise: Odborné předměty cestovního ruchu se zaměřením na hotelový provoz
Ředitelka školy: Ing. Jan Sýkora
Předseda předmětové komise: Ing. Kateřina Ondráčková
Schváleno předmětovou komisí dne: 6. 10. 2021
Schváleno ředitelkou školy dne: 6. 10. 2021

 

Téma číslo 1
Základní ekonomické pojmy

Téma číslo 2
Majetek podniku

Téma číslo 3
Podnikání FO

Téma číslo 4
Podnikání PO

Téma číslo 5
Personální činnost podniku

Téma číslo 6
Finanční činnost podniku

Téma číslo 7
Daně a daňová soustava

Téma číslo 8
Finanční trh

Téma číslo 9
Podnikání v hotelnictví

Téma číslo 10
Hotel a jeho organizace, ubytovací úsek v hotelu

Téma číslo 11
Stravovací úsek hotelu

Téma číslo 12
Management

Téma číslo 13
Manažer a jeho práce

Téma číslo 14
Marketing

Téma číslo 15
Marketingový mix

Téma číslo 16
Daňová evidence

Téma číslo 17
Organizace účetnictví

Téma číslo 18
Základy účetnictví

Téma číslo 19
Hotovostní a bezhotovostní platební styk

Téma číslo 20
Zásoby

Téma číslo 21
Dlouhodobý majetek

Téma číslo 22
Zúčtovací vztahy

Téma číslo 23
Zúčtování se zaměstnanci

Téma číslo 24
Náklady a výnosy

Téma číslo 25
Kapitálové účty

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3