Praktická zkouška – profilová část maturitní zkoušky

Předmět: Praktická zkouška
profilová část maturitní zkoušky
Školní rok: 2023/2024
Předmětová komise: Český jazyk a společenskovědní předměty
Ředitel školy: Ing. Jan Sýkora
Předseda předmětové komise: Mgr. Jolana Maluchová
Schváleno předmětovou komisí dne: 25. 10. 2023
Schváleno ředitelem školy dne: 25. 10. 2023

Témata:

 1. Právo shromažďovací.
 2. Matriční úřad.
 3. Matrika, jméno a příjmení.
 4. Občanské průkazy.
 5. Cestovní doklady.
 6. Vnitřní správa – přestupky.
 7. Občanské právo.
 8. Užívání státních symbolů.
 9. Správa školství.
 10. Správa životního prostředí.
 11. Obecní zřízení.
 12. Správa policie.
Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3