Praktická zkouška – profilová část maturitní zkoušky

Předmět: Praktická zkouška
profilová část maturitní zkoušky
Školní rok: 2022/2023
Předmětová komise: Český jazyk a společenskovědní předměty
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Eva Kostecká
Předseda předmětové komise: Mgr. Jolana Maluchová
Schváleno předmětovou komisí dne: 29. 9. 2022
Schváleno ředitelkou školy dne: 29. 9. 2022

 

Téma číslo 1
Právo shromažďovací.

Téma číslo 2
Matriční úřad.

Téma číslo 3
Matrika, jméno a příjmení.

Téma číslo 4
Občanské průkazy.

Téma číslo 5
Cestovní doklady.

Téma číslo 6
Vnitřní správa – přestupky.

Téma číslo 7
Občanské právo.

Téma číslo 8
Užívání státních symbolů ČR.

Téma číslo 9
Správa školství.

Téma číslo 10
Obecní zřízení.

Téma číslo 11
Obecní policie.

Téma číslo 12
Správa policie.

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3