Odborné ekonomické předměty – profilová část maturitní zkoušky

Předmět: Odborné ekonomické předměty
profilová část maturitní zkoušky
Školní rok: 2022/2023
Předmětová komise: Odborné předměty cestovního ruchu
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Eva Kostecká
Předseda předmětové komise: Ing. Kateřina Ondráčková
Schváleno předmětovou komisí dne: 6. 10. 2022
Schváleno ředitelkou školy dne: 10. 10. 2022

 

ODBORNÉ EKONOMICKÉ PŘEDMĚTY

 1. Podstata fungování tržní ekonomiky
 2. Národní hospodářství
 3. Ekonomický význam cestovního ruchu
 4. Podnikání fyzických osob
 5. Podnikání právnických osob
 6. Podnikání v cestovním ruchu
 7. Personální činnost podniku
 8. Management
 9. Odměňování – mzdová soustava
 10. Daňová soustava ČR
 11. Tvorba produktu cestovního ruchu
 12. Financování, kalkulace ceny produktu
 13. Marketingový mix
 14. Marketingový mix v cestovním ruchu
 15. Komunikační mix
 16. Daňová evidence
 17. Organizace účetnictví
 18. Základy účetnictví
 19. Hotovostní a bezhotovostní platební styk
 20. Zásoby
 21. Dlouhodobý majetek
 22. Zúčtovací vztahy
 23. Zúčtování se zaměstnanci
 24. Náklady a výnosy
 25. Kapitálové účty
Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3