Odborné ekonomické předměty – profilová část maturitní zkoušky

Předmět: Odborné ekonomické předměty
profilová část maturitní zkoušky
Školní rok: 2023/2024
Předmětová komise: Odborné předměty cestovního ruchu
Ředitel školy: Ing. Jan Sýkora
Předseda předmětové komise: Ing. Kateřina Ondráčková
Schváleno předmětovou komisí dne: 24. 10. 2023
Schváleno ředitelem školy dne: 24. 10. 2023

 

ODBORNÉ EKONOMICKÉ PŘEDMĚTY

 1. Podstata fungování tržní ekonomiky
 2. Národní hospodářství a ekonomický význam cestovního ruchu
 3. Podnikání fyzických osob 
 4. Podnikání právnických osob 
 5. Podnikání fyzických a právnických osob v oblasti CR
 6. Personalistika
 7. Management
 8. Odměňování – mzdová soustava
 9. Daňová soustava ČR
 10. Tvorba produktu cestovního ruchu
 11. Financování, kalkulace ceny produktu
 12. Marketingový mix
 13. Marketingový mix v cestovním ruchu
 14. Komunikační mix 
 15. Daňová evidence
 16. Organizace účetnictví
 17. Základy účetnictví
 18. Hotovostní platební styk
 19. Bezhotovostní platební styk
 20. Zásoby
 21. Dlouhodobý majetek
 22. Zúčtovací vztahy
 23. Zúčtování se zaměstnanci
 24. Náklady a výnosy
Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3