Odborné zemědělské předměty – profilová část maturitní zkoušky

Předmět: Odborné zemědělské předměty
profilová část maturitní zkoušky
Školní rok: 2022/2023
Předmětová komise: Agropodnikání
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Eva Kostecká
Předseda předmětové komise: Ing. Jaroslav Koňarik
Schváleno předmětovou komisí dne: 13. 10. 2022
Schváleno ředitelkou školy dne: 14. 10. 2022

 

Téma číslo 1
Inseminace

Téma číslo 2
Rozmnožování hospodářských zvířat

Téma číslo 3
Odchov telat

Téma číslo 4
Chov ovcí

Téma číslo 5
Chov koní

Téma číslo 6
Vlastnosti hospodářských zvířat

Téma číslo 7
Produkce mléka

Téma číslo 8
Chov krav BTPM

Téma číslo 9
Chov hrabavé drůbeže

Téma číslo 10
Chov prasnic

Téma číslo 11
Produkce vepřového masa

Téma číslo 12
Pastva skotu

Téma číslo 13
Statková hnojiva

Téma číslo 14
Průmyslová hnojiva

Téma číslo 15
Základní zpracování půdy

Téma číslo 16
Osivo a sadba

Téma číslo 17
Setí a sázení

Téma číslo 18
Obiloviny (pšenice ozimá)

Téma číslo 19
Obiloviny (kukuřice)

Téma číslo 20
Luskoviny (hrách setý)

Téma číslo 21
Olejniny (řepka ozimá)

Téma číslo 22
Přadné rostliny (len setý)

Téma číslo 23
Okopaniny (cukrovka)

Téma číslo 24
Okopaniny (brambory)

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3