Odborné zemědělské předměty – profilová část maturitní zkoušky

Předmět: Odborné zemědělské předměty
profilová část maturitní zkoušky
Školní rok: 2023/2024
Předmětová komise: Agropodnikání
Ředitel školy: Ing. Jan Sýkora
Předseda předmětové komise: Ing. Jaroslav Koňarik
Schváleno předmětovou komisí dne: 24. 10. 2023
Schváleno ředitelem školy dne: 24. 10. 2023

 

 1. Inseminace.
 2. Rozmnožování hospodářských zvířat.
 3. Odchov telat.
 4. Chov ovcí.
 5. Chov koní.
 6. Vlastnosti hospodářských zvířat.
 7. Produkce mléka.
 8. Chov krav BTPM.
 9. Chov hrabavé drůbeže.
 10. Chov prasnic.
 11. Produkce vepřového masa.
 12. Pastva skotu.

_______________________________________________________________________

 1. Statková hnojiva.
 2. Průmyslová hnojiva.
 3. Základní zpracování půdy.
 4. Osivo a sadba.
 5. Setí a sázení.
 6. Obiloviny (pšenice ozimá).
 7. Obiloviny (kukuřice).
 8. Luskoviny (hrách setý).
 9. Olejniny (řepka ozimá).
 10. Přadné rostliny (len setý).
 11. Okopaniny (cukrovka).
 12. Okopaniny (brambory).
Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3