Odborné předměty cestovního ruchu – profilová část maturitní zkoušky

Předmět: Odborné předměty cestovního ruchu
profilová část maturitní zkoušky
Školní rok: 2023/2024
Předmětová komise: Odborné předměty cestovního ruchu
Ředitel školy: Ing. Jan Sýkora
Předseda předmětové komise: Ing. Kateřina Ondráčková
Schváleno předmětovou komisí dne: 25. 10. 2023
Schváleno ředitelem školy dne: 25. 10. 2023

 

Témata k maturitní zk. – Odborné předměty cestovního ruchu 

Otázka č. 1

a) Olomoucký kraj se zaměřením na turistickou oblast Jeseníky – geografické hodnocení  lokality, historie turistiky, potenciál a předpoklady cestovního ruchu 

b) Formy cestovního ruchu – vymezení charakteristika, lokalizace 

 

Otázka č. 2

a) Olomoucký kraj se zaměřením na turistickou oblast Střední Morava – geografické  hodnocení lokality, předpoklady a potenciál cestovního ruchu, základní charakteristické rysy turistického regionu 

b) Cestovní ruch – pojem, význam, postavení ve světovém hospodářství 

 

Otázka č. 3

a) Česká republika – základní informační minimum, fyzickogeografické hodnocení b) Předpoklady cestovního ruchu – dělení a jejich význam pro cestovní ruch 

 

Otázka č. 4

a) Kategorizace oblastí v České republice – dělení, charakteristika a význam b) Nejvýznamnější turistické regiony v České republice – atraktivnost a specifika 

 

Otázka č. 5

a) Ostatní oblasti cestovního ruchu v České republice se zaměřením jižní Moravu, jižní  Čechy, Vysočinu aj. – vymezení, specifika 

b) Hlavní atraktivity v ostatních oblastech cestovního ruchu České republiky 

 

Otázka č. 6

a) Evropa – fyzickogeografické hodnocení regionu, zhodnocení významu přírodních  předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu v daném regionu 

b) Druhy cestovního ruchu – dělení a charakteristika 

 

Otázka č. 7

a) Nejvýznamnější destinace cestovního ruchu v Evropě – Francie, Itálie a Španělsko – a  jejich přírodní předpoklady cestovního ruchu, specifičnost regionů 

b) Nejvýznamnější destinace cestovního ruchu v Evropě – Francie, Itálie a Španělsko – a  jejich nejvýznamnější kulturně-historické atraktivity

 

Otázka č. 8

a) Ostrovní oblasti cestovního ruchu v Evropě.  

b) Vodní doprava – charakteristika, specifika, význam pro cestovní ruch 

 

Otázka č. 9

a) Střední Evropa – přírodní předpoklady regionu a jejich vliv na existenci cestovního  ruchu 

b) Střední Evropa – kulturně-společenské předpoklady cestovního ruchu, nejvýznamnější  atraktivity a události, formy cestovního ruchu 

 

Otázka č. 10

a) Evropská velkoměsta – Paříž, Londýn, Barcelona, Berlín, Vídeň, Moskva – základní  informační minimum, význam pro CR 

b) Nejvýznamnější atraktivity a dominantní formy cestovního ruchu v evropských  velkoměstech 

 

Otázka č. 11

a) Severní Amerika –základní informační minimum, fyzicko-geografické hodnocení  kontinentu 

b) Letecká doprava – charakteristika, význam, trendy a vývoj, zajímavosti 

 

Otázka č. 12

a) Latinská Amerika – základní informační minimum, fyzicko-geografické hodnocení  kontinentu, zajímavosti a rekordy 

b) Silniční doprava – charakteristika, význam, trendy a vývoj, zajímavosti 

 

Otázka č. 13

a) Cestovní ruch USA a Kanady – předpoklady cestovního ruchu a jejich zhodnocení,  nejvýznamnější atraktivity, dominující formy cestovního ruchu. 

b) Služby pasových a celních orgánů 

 

Otázka č. 14

a) Cestovní ruch Latinské Ameriky – předpoklady cestovního ruchu a jejich zhodnocení,  nejvýznamnější atraktivity, dominující formy cestovního ruchu. 

b) Směnárenské služby 

 

Otázka č. 15

a) Asie – fyzicko-geografické hodnocení kontinentu, světová náboženství b) Železniční doprava – charakteristika, specifičnost, zajímavosti a rekordy

 

Otázka č. 16

a) Oblasti cestovního ruchu v Asii – vymezení hlavních turistických regionů,  předpoklady cestovního ruchu, specifičnost a ojedinělost jednotlivých regionů, přínos  pro rozvíjení MCR 

b) Nejvýznamnější atraktivity vymezených turistických regionů Asie 

 

Otázka č. 17

a) Afrika – fyzicko-geografické hodnocení kontinentu, rekordy a zajímavosti b) Globální problémy lidstva – vymezení, základní charakteristika, způsoby řešení,  lokalizace 

 

Otázka č. 18

a) Afrika – oblasti cestovního ruchu, atraktivity a zvláštnosti, ostrovní oblasti Afriky a  jejich atraktivnost v rámci MCR 

b) Pojištění v cestovním ruchu 

 

Otázka č. 19

a) Austrálie a Oceánie – fyzicko-geografické hodnocení kontinentu, historie osídlení,  předpoklady cestovního ruchu, zvláštnosti a rekordy 

b) Animace v cestovním ruchu 

 

Otázka č. 20

a) Základní služby cestovního ruchu se zaměřením na ubytovací a stravovací služby b) Moderní trendy v oblasti ubytovacích služeb, světová gastronomie 

 

Otázka č. 21

a) Cestovní kancelář – význam a funkce, klasifikace, služby cestovních kanceláří,  legislativa v CR 

b) Produkt cestovní kanceláře a jeho tvorba. 

 

Otázka č. 22

a) Lázeňský cestovní ruch – význam, materiálně-technická základna, charakteristika a  klasifikace lázeňských služeb, lázeňské pobyty, nové trendy 

b) Lázeňský místopis – nejvýznamnější lázně v České republice, v Evropě a v jiných  světových lokalitách, jejich význam a atraktivnost

 

Otázka č. 23

a) Osobnost průvodce v cestovním ruchu – vlastnosti, vzdělání a dovednosti, typy průvodců 

b) Příprava průvodce na zájezd (topografická, chronologická, psychologická) a pracovní  agenda průvodce, mimořádné situace v CR

 

Otázka č. 24

a) Kongresový cestovní ruch – MTZ, charakteristika kongresových akcí a klasifikace  kongresových služeb, MICE 

b) Regionalizace v kongresovém CR – akce a střediska koncentrace kongresového  cestovního ruchu v ČR, nejvýznamnější kongresová místa a akce v Evropě a ve světě.  

 

Otázka č. 25

a) Praha – základní informační minimum, význam města, hlavní atraktivnost,  nejvýznamnější pamětihodnosti, společenské předpoklady cestovního ruchu

b) Nové trendy v mezinárodním cestovním ruchu

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3