Ekologické předměty – profilová část maturitní zkoušky

Předmět: Ekologické předměty
profilová část maturitní zkoušky
Školní rok: 2022/2023
Předmětová komise: Ekologie a životní prostředí
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Eva Kostecká
Předseda předmětové komise: Ing. Zdeněk Zerzáň
Schváleno předmětovou komisí dne: 7. 10. 2022
Schváleno ředitelkou školy dne: 12. 10. 2022
Maturitní otázky – Ekologie
 1. Koloběhy látek
 2. Organismus a prostředí
 3. Atmosféra
 4. Hydrosféra
 5. Pedosféra
 6. Vodní ekosystémy
 7. Abiotické faktory
 8. Ekologie
 9. Biotické interakce
 10. Lotické systémy
 11. Demekologie
 12. Populační ekologie
 13. Globální ekologické problémy
 14. Fytogeografie
 15. Zoogeografie
 16. Synekologie = společenstvo
 17. Ekosystém
 18. Ekosystém a tok energie
 19. Biodiverzita
 20. Natura 2000
Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3