Ekologické předměty – profilová část maturitní zkoušky

Předmět: Ekologické předměty
profilová část maturitní zkoušky
Školní rok: 2023/2024
Předmětová komise: Ekologie a životní prostředí
Ředitel školy: Ing. Jan Sýkora
Předseda předmětové komise: Ing. Zdeněk Zerzáň
Schváleno předmětovou komisí dne: 25. 9. 2023
Schváleno ředitelem školy dne: 25. 9. 2023
Maturitní otázky – Ekologie
 1. Koloběhy látek
 2. Organismus a prostředí
 3. Atmosféra
 4. Hydrosféra
 5. Pedosféra
 6. Vodní ekosystémy
 7. Abiotické faktory
 8. Ekologie
 9. Biotické interakce
 10. Lotické systémy
 11. Demekologie (populace)
 12. Populační ekologie
 13. Globální ekologické problémy
 14. Fytogeografie
 15. Zoogeografie
 16. Synekologie (společenstvo)
 17. Ekosystém
 18. Ekosystém a tok energie
 19. Biodiverzita
 20. Natura 2000
Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3