Projekt: Zkvalitnění výuky na SOŠ Šumperk

Projekt: Zkvalitnění výuky na SOŠ Šumperk, Zemědělská 3,
Reg.č.: .02.3.68/0.0/0.0/16_035/
0004503

Projekt Zkvalitnění výuky na SOŠ Šumperk, Zemědělská 3 je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání, a to prostřednictvím rozvoje spolupráce školy se zaměstnavateli, vzdělávání pedagogických pracovníků v cizích jazycích a doučování žáků ohrožených  školním neúspěchem.

Datum zahájení: 1. 9. 2017

Datum ukončení: 31. 8. 2019

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3