Vyučování v přírodě VII

Závěrečná zpráva o realizaci projektu

Název akce: Vyučování v přírodě IX.

Název dotačního programu: Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého  kraje v roce 2023

Poskytnutá částka: Kč 28.000,-

Účelový znak: 510

Poskytovatel: Olomoucký kraj

Příjemce: Střední odborná škola Šumperk, Zemědělská 3, 787 01 Šumperk

Datum realizace: květen – září 2023


Cílem projektu „Vyučování v přírodě IX “ je umožnit žákům školy získat vědomosti a poznatky z odborných předmětů v reálném, živém prostředí s názornými živými pomůckami na čerstvém vzduchu.

Navazujeme na ukončené projekty „Vyučování v přírodě I – VIII“ z let minulých a pokračujeme v dalších úpravách Učebny v přírodě.

Prostřednictvím dotačních programů s environmentálním zaměřením se tak alespoň částečně vrací příroda zpět do blízkosti člověka.  Chceme seznamovat studenty a širokou veřejnost s možnostmi, jak vrátit městskému prostředí život a vytvořit z něj prostředí přátelské nejen pro člověka, ale i pro volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny.

Nákupem automatických dvířek ke kurníku jsme docílili ochrany drůbeže před predátory a také ulehčili práci zaměstnancům školy, kteří o drůbež pečují.

Nákupem dřeva a barev jsme upravili voliéry, a tím zvýšili jejich estetickou hodnotu.

Do vyvýšených záhonů v botanické zahradě byla doplněna zemina pro zajištění vhodných životních podmínek pěstovaných rostlin.

Mulčovací kůra byla použita na záhony v učebně v přírodě, kde nahradila již zetlelou původní pokrývku záhonů.

Ptačí budka typu „sýkorník“ a „špačkovník“ se zabudovanou webkamerou přiblíží žákům školy mnohé ze života ptačích rodin, žáci mohou zhlédnout ptačí hnízdění a rozšířit si vědomosti o této důležité etapě života ptáků.

Veškeré úpravy a zvelebování Učebny v přírodě vítají nejen návštěvníci školy a široká veřejnost, kteří mají možnost samostatné prohlídky školního arboreta, ale především žáci ze všech studijních oborů školy, kteří Učebnu v přírodě využívají v rámci výuky.

Právě vyučováním v přírodě chce naše škola upozornit na úbytek biodiverzity v okolí lidských sídlišť, jež souvisí se změnami v péči o zeleň ve městech. Naším cílem je přispět ke zlepšení environmentální výchovy nejen našich žáků, ale i žáků všech šumperských i okolních mateřských, základních i středních škol, pro které organizujeme nejrůznější ekologické akce, projektové dny, Dny otevřených dveří, atd.

Velmi si vážíme podpory a finančního příspěvku na rozvoj environmentální výchovy z rozpočtu Olomouckého kraje, díky kterému můžeme naši Učebnu v přírodě zvelebovat a vytvářet příjemné prostředí v areálu naší školy.

Ing. Bc. Jan Sýkora

ředitel školy

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3