Vyučování v přírodě VII

Název akce:                                Vyučování v přírodě VII

Název dotačního programu:    Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty                                                                          Olomouckého kraje v roce 2020

Poskytnutá částka:                   Kč 30.000,-

 

Cílem projektu „Vyučování v přírodě VII “ je umožnit žákům školy získat vědomosti a poznatky z odborných předmětů v reálném, živém prostředí s názornými živými pomůckami na čerstvém vzduchu.

Prostřednictvím projektu se tak alespoň částečně vrací příroda zpět do blízkosti člověka.  Chceme seznamovat studenty a širokou veřejnost s možnostmi, jak vrátit městskému prostředí život a vytvořit z něj prostředí přátelské nejen pro člověka, ale i pro volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny.

Nákupem materiálu – pletivo a drát došlo k opravě bažantích voliér, které působí jako výrazný estetický prvek v botanické zahradě, folie byla zakoupena na opravu zahradního jezírka v botanické zahradě, které slouží jako domov pro rybky a různé druhy živočichů a také jako napajedlo pro ptáky, hmyz a včely z naší školní včelnice. Jezírko využívají žáci školy ve výuce biologie, kde mikroskopují odebrané vzorky vody.

Byla zakoupena králíkárna a kurník pro slepice, kdy tímto nákupem chceme vytvořit podmínky a prostor pro chov králíků a chov drůbeže, do jejichž ošetřování a pěstování se zapojí žáci oborů „Agropodnikání“ a „Ekologie a životní prostředí“. Králíkárna a kurník budou opatřeny tabulkami s informacemi o chovaných plemenech králíků a drůbeže.

Pro hmyzí obyvatele naší přírody jsme zakoupili hmyzí hotel a čmelín, které umístíme ve školním arboretu tak, abychom zvýšili jeho estetickou úroveň a současně tím poskytneme domov mnoha druhům hmyzu.

Veškeré úpravy a zvelebování učebny v přírodě vítají nejen návštěvníci školy a široká veřejnost, kteří mají možnost samostatné prohlídky školního arboreta, ale především žáci ze všech studijních oborů školy, kteří učebnu v přírodě využívají v rámci výuky.

Právě vyučováním v přírodě chce naše škola upozornit na úbytek biodiverzity v okolí lidských sídlišť, jenž souvisí se změnami v péči o zeleň ve městech. Naším cílem je přispět ke zlepšení environmentální výchovy nejen našich žáků, ale i žáků všech šumperských škol, pro které organizujeme nejrůznější ekologické akce.

 
Velmi si vážíme podpory a finančního příspěvku na rozvoj environmentální výchovy z rozpočtu Olomouckého kraje, díky kterému můžeme naši učebnu v přírodě zvelebovat a vytvářet příjemné prostředí v areálu naší školy.

 

Mgr. Bc. Eva Kostecká
ředitelka školy

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3