Erasmus+KA1 – zahraniční jazykové kurzy učitelů

O projektu

Projekt s názvem Zdokonalení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků SOŠ Zemědělská3, Šumperk je realizován v rámci programu Erasmus+. Erasmus+ je vzdělávací program financovaný Evropskou unií a jeho cílem je podporovat spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání. V našem projektu se zaměřujeme na profesní rozvoj (staff training), který umožňuje učitelům účastnit se aktivit dalšího profesního rozvoje v zahraničí, a to v podobě účasti na jazykových kurzech.

 • Datum zahájení realizace projektu: 1.9.2016
 • Datum ukončení realizace projektu: 31.10. 2017
 • Rozpočet projektu celkem: 27 720 euro

Koordinátorka projektu: Mgr. Jolana Maluchová
Projektový tým: Mgr. Stanislava Beštová (ředitelka školy), Milena Muroňová (ekonomka
školy), Mgr. Eva Kostecká
Účastníci projektu: Mgr. Kateřina Bieliková (Brighton, Velká Británie), Mgr. Lenka Tkadlecová
(Oxford, Velká Británie), Mgr. Eva Kostecká (Oxford, Velká Británie), Ing. Kateřina
Ondráčková (Oxford, Velká Británie), Mgr. Blanka Gieselová (St. Julians, Malta), Mgr. Jana
Gajová (St. Julians, Malta), Mgr. Stanislava Beštová (St. Julians, Malta), Mgr. Jolana
Maluchová (Regensburg, Německo), Mgr. Jana Šimová (Regensburg, Německo)

Realizované akce

 • Výuka angličtiny| April 10, 2015 by
  Výuka anglického jazyka probíhala po celý školní rok 2016/17. Na základě rozřazovacího testu byli účastníci rozděleni do dvou skupin. Obě skupiny byly vedeny Mgr. Evou Kosteckou. V novém školním roce 2017/18 se podařilo získat finance z nového projektu Olomouckého kraje a můžeme tedy ve výuce pokračovat dále.

 • Zahraniční jazykový kurz v Brightonu
  ERASMUS+ V Brightonu
  Srpen 2017 | Mgr. Kateřina Bieliková

 • Zahraniční jazykový kurz v Oxfordu I
  Studium v Oxfordu
  Srpen 2017 | Mgr. Eva Kostecká

 • Zahraniční jazykový kurz v Oxfordu II| March 6, 2015
  Mgr. Lenka Tkadlecová

 • Zahraniční jazykový kurz v Oxfordu III
  „English Speaking“ v Oxfordu
  Srpen 2017 | Ing. Kateřina Ondráčková

 • Zahraniční jazykový kurz na Maltě I
  Angličtina na Maltě
  Srpen 2017 | Mgr. Stanislava Beštová

 • Zahraniční jazykový kurz na Maltě II| March 6, 2015
  Mgr. Roman Zajíc

 • Zahraniční jazykový kurz na Maltě III
  Prázdninové studium angličtiny na Maltě
  Červenec, 2017 | Mgr. Blanka Gieslová

 • Zahraniční jazykový kurz na Maltě III
  Jazykový pobyt na Maltě
  Červenec 2017 | Mgr. Roman Zajíc

 • Zahraniční jazykový kurz v Regensburgu I
  Za němčinou do Bavorska
  Srpen 2017 | Mgr. Jolana Maluchová

 • Zahraniční jazykový kurz v Regensburgu II| March 6, 2015
  Mgr. Jana Šimová

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3