Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 

Informace k přijímací zkoušce

Termín pro podání přihlášky pro 3. kolo:   

do 25. 8. 2024

Vážené uchazečky, vážení uchazeči o studium,
na informačním webu MŠMT (prihlaskynastredni.cz) naleznete informace týkající se novely školského zákona, která by měla platit od 1. ledna 2024.

1,161,146 Dokument Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFPřihlášky ke studiu na SOŠ Šumperk
Přihláška se podává na tiskopisu.
Povinnou přílohou přihlášky je hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělání.
Přílohy k přihlášce (ke stažení):

infoKritéria pro přijímací zkoušky 2024/2025 pro dálkové studium
Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3