Ekologické zemědělství

Jak na ekologické zemědělství? Přednáška odborníka z praxe nám ukázala cestu.


Dne 30.9. 2020 se žáci třídy 4. BZ zúčastnili přednášky na téma Ekologické zemědělství. Pan Ing. Miroslav Skřivánek je v dané oblasti odborníkem na slovo vzatým. Učí na MZLU v Brně, ekologicky hospodaří na své rodinné farmě v obci Branná, kde je také i starostou.  Jeho vyprávění bylo nejen velmi poutavé, avšak poučné a v praxi proveditelné. Zajímavé tedy bylo svým zaměřením jak pro studenty zemědělského oboru, tak i ekologického.

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3