Návštěva ministryně Jany Maláčové

Střední odbornou školu, Šumperk, Zemědělská 3 navštívila dne 7. května 2019 ministryně práce a sociálních věcí paní Jana Maláčová. Byly jí představeny obory, které SOŠ vyučuje, dále jí byly představeny aktivity, které škola vykonává nad rámec svých povinností, velice se zajímala o včelařský kroužek a projekty, které naše škola realizuje pro děti ze základních a mateřských škol v regionu. Velký obdiv vyslovila nad realizací zahraničních praxí. Žáci absolvují zahraniční praxe na řeckých ostrovech a nově pak ve Švédsku.

Paní ministryně byla mile překvapena i drobným občerstvením, které naši žáci připravili v rámci odborné praxe, a také se obdivovala zručnosti žáků ve vykrajování ovoce a zeleniny.

Všichni zaměstnanci školy si velice váží návštěvy paní ministryně v doprovodu paní Daniely Vašátkové, kandidátky do Evropského parlamentu za náš region.

O spokojenosti paní ministryně s představením naší školy svědčí přesvědčivý zápis v kronice školy.

Mgr. Stanislava Beštová

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3
Změna vzhledu RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image