Zrekonstruovaná tělocvična se dočkala slavnostního otevření

Sen několika generací učitelů o moderním zázemí pro tělovýchovné aktivity se převtělil ve skutečnost. Tato skutečnost se postupně stávala realitou během sedmi měsíců roku 2019, kdy tělocvična naší školy doznala kompletní rekonstrukce.

Oficiálního otevření tělocvičny se 17. 12. 2019 zúčastnili zájemci z řad školy a veřejnosti, ale i představitelé z Olomouckého kraje a města Šumperka.

Slavnostní akt otevření zahájila krátkým proslovem současná paní ředitelka Eva Kostecká, jež všechny přítomné přivítala a poděkovala všem, kteří se na náročné mnohamilionové rekonstrukci podíleli.

Dále ve svém projevu vyjádřila, že tělocvična bude otevřena všem: „Nyní již moderní tělocvična bude sloužit nejen našim žákům a učitelům, kterým se výrazně zlepší podmínky pro výuku, ale nadále i občanům města Šumperk, kteří opět budou tělocvičnu moci využívat v odpoledních a večerních hodinách.

Poté následovaly stručné a přitom vřelé proslovy z úst přítomných zastupitelů Olomouckého kraje Jiřího Zemánka a Ladislava Hynka, též senátora Miroslava Adámka a starosty města Šumperka Tomáše Spurného.

Všichni zmiňovaní se spolu s paní ředitelkou poté ujali slavnostního aktu přestřižení pásky.

A protože se jednalo o příležitost spjatou se sportem, mohli se všichni přítomní pokochat i tanečním vystoupením skupiny Tornádo a následně i neformálním turnajem v hodu basketbalovým balonem ze „šestky“.

Celá slavnostní akce byla zakončena slavnostním rautem, kde se škola rovněž mohla prezentovat tím, co její žáci dokážou připravit.

Nezbývá nám nic jiného než doufat, že i nadále prostory tělocvičny budou sloužit také všem dalším úspěšným sportovcům, kteří zde v minulosti vyrostli.

FOTOGRAFIE

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3