BesVa Škrpál

Rádi bychom vám představili naši studentskou firmu JA, která nese název BesVa Škrpál a je tvořena mladými a kreativními žáky z třídy 4.H, ze Střední odborné školy, Zemědělská 3, Šumperk.

Proč zrovna tento název? Některým z vás se může zdát, že je s gramatickou chybou,  ale opak je pravdou. Náš název se skládá ze tří slov, Bes jako Beskydy, Va jako Valašsko – to značí regiony, do kterých zamíříme, a Škrpál jako klasický beskydský dřevák.

Naše firma byla vytvořena ke dni 1. 9. 2022 a má 26 členů. V čele stojí ředitelka Hana Horká a její asistent Alois Malý. Firma je rozdělena do čtyř úseků: marketingový úsek, který vede Antonie Ficnarová, organizační úsek, který vede Pavla Müllerová, ekonomický úsek, který vede Renata Kusá, a úsek průvodců a animátorů, který vede Anna Tillová.

Marketingový úsek má na starost propagaci firmy před zájezdem, informuje žáky a ostatní zaměstnance školy o novinkách a akcích firmy. Také spravuje webové stránky a sociální sítě. Ekonomický úsek má na starosti pokladnu firmy a řídí veškeré naše finance. Organizační úsek zajišťuje veškeré služby spojené s přípravou a má na starosti celý průběh maturitního zájezdu.

Co je naším cílem? Naplánovat a uskutečnit zájezd do Beskyd, který bude ideální pro všechny naše účastníky. Umožní jim poznat nejzajímavější atraktivity regionu, ochutnat místní speciality a spoustu nevšedních zážitků.

Začátkem roku 2023 chystáme prezentační akci, na které představíme daný region a také finální formu našeho zájezdu.

Náš zájezd nese název ‚‚Do Beskydského nebe” a bude se konat ve dnech 12. 4. – 14. 4. 2023.

Těšíme se na vás!

Za studentskou firmu manažer marketingového oddělení Antonie Ficnarová

 

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3