Cestovní ruch

Chceš poznávat svět a baví Tě práce s lidmi?

 

 

Studuj naše prestižní obory Cestovní ruch nebo Cestovní ruch se zaměřením na hotelový provoz. Získáš také certifikát průvodce.

Důvody ke studiu oboru Cestovní ruch nebo Cestovní ruch - hotelový provoz

Široké možnosti uplatnění

Každý rád cestuje a poznává nová místa, země, jídlo, lidi… Komplex služeb cestovního ruchu je opravdu rozsáhlý a je jen tvojí volbou, zda se pak vydáš na některou z mnoha zajímavých pozic nebo budeš v oboru třeba podnikat.

Rozsáhlé znalosti

V oblasti hotelových, dopravních, marketingových, pojišťovacích, směnárenských, zprostředkovacích, průvodcovských, lázeňských a volnočasových služeb tě se znalostmi jen tak nikdo nepředčí.

Osvědčení průvodce zdarma

Získat zadarmo osvědčení odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu se rozhodně bude líbit budoucím zaměstnavatelům.

Co o škole říkají naši absolventi?

Jitka Wernerová, stevardka u prestižní letecké společnosti Emirates

“Díky střední škole SOŠ Zemědělská 3 se mi otevřela brána k cestování. Momentálně žiji v Dubaji a pracuji jako letuška pro Emirates.”

1Uplatnění v oboru Cestovní ruch

Absolvent je schopen se uplatnit v nejrůznějších zařízeních CR jako:

 • pracovník cestovní kanceláře, ubytovacího zařízení, rekreačního střediska (ekonom, průvodce, organizační pracovník, pracovník marketingu);
 • pracovník informačních turistických center v regionu;
 • organizační pracovník v lázeňských zařízeních;
 • pracovník recepcí;
 • organizační pracovník firem poskytujících přepravu rekreantů;
 • po absolvování praxe dle živnostenského zákona jako majitel CK či samostatný podnikatel v oblasti poskytování ubytovacích a rekreačních služeb;
 • úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné či vysoké škole
2Učební plán - Cestovní ruch

Učební plán

Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
POVINNÉ PŘEDMĚTY
Český jazyk a literatura 3 3 3 4
1. cizí jazyk 4 4 4 4
2. cizí jazyk 3 3 3 3
Základy společenských věd 2 3
Základy přírodních věd 2 2
Matematika 4 3 3 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Dějepis 4
Dějiny kultury 2 2 2
Ekonomika 2 2
Ekonomika a marketing 2 2
Účetnictví 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2 2 1
Zeměpis CR 4 3
Technika CR 2
Projektový seminář 1 1
Průvodcovské služby 2
Regionální turistické služby 2
Jazykové praktikum 1
Podnikání v praxi 3 1
Cvičení z ekonomiky 1 1
Odborná praxe 1
ANJ v CR 1
Geografický seminář 1
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Seminář a cvičení z MAT
Konverzace v ANJ
2
Zdravotní tělesná výchova 1-2 1-2 1-2 1-2
KURZY
Lyžařský výcvikový kurz 5 dnů
Sportovně turistický kurz 5 dnů
3Uplatnění - Cestovní ruch - hotelový provoz

Absolvent je schopen se uplatnit v nejrůznějších zařízeních CR jako:

 • pracovník cestovní kanceláře, ubytovacího zařízení, rekreačního střediska (ekonom, průvodce, organizační pracovník, pracovník marketingu);
 • pracovník informačních turistických center v regionu;
 • organizační pracovník v lázeňských zařízeních;
 • pracovník recepcí;
 • organizační pracovník firem poskytujících přepravu rekreantů;
 • po absolvování praxe dle živnostenského zákona jako majitel CK či samostatný podnikatel v oblasti poskytování ubytovacích a rekreačních služeb;
 • úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné či vysoké škole
4Učební plán - Cestovní ruch - hotelový provoz

Učební plán

Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
POVINNÉ PŘEDMĚTY
Český jazyk a literatura 3 3 3 4
1. cizí jazyk 4 4 4 4
2. cizí jazyk 3 3 3 3
Základy společenských věd 2 3
Základy přírodních věd 2 2
Matematika 4 3 3 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Dějepis 3
Dějiny kultury 1
Ekonomika 2 2
Ekonomika a provoz hotelů 2 3
Účetnictví 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2 2 1
Zeměpis CR 4 3
Technika CR 2
Projektový seminář 1 1
Podnikání v praxi 3 1
Průvodcovské služby 2
Regionální turistické služby 2
Jazykové praktikum 1
Základy hotelnictví 2
Gastronomické praktikum 2 3
Odborná praxe 1
ANJ v CR 1
Geografický seminář 1
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Seminář a cvičení z MAT
Konverzace v ANJ
2
Zdravotní tělesná výchova 1-2 1-2 1-2 1-2
KURZY
Lyžařský výcvikový kurz 5 dnů
Sportovně turistický kurz 5 dnů
Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3