Kurz pro výkon obecných zemědělských činností
Agropodnikání

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností

 

Rekvalifikační vzdělávací program (v rozsahu minimálně 300 hodin) schválený Ministerstvem zemědělství č.j.37061/2008-18010 dne 23. 10. 2008.
Tato odborná kvalifikace zemědělců je nezbytnou podmínkou pro získání státních příspěvků  a dotací v zemědělství pro žadatele, kteří neabsolvovali požadované zemědělské vzdělání v soustavě středních, vyšších odborných škola a vysokých škol.

Vzdělávací program je organizován formou prezentačního studia, praxe a samostudia s konzultacemi. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která obsahuje teoretickou zkoušku (forma testová) a ústní obhajoba zadaného absolventského projektu.

Výstupním certifikátem je osvědčení.

Pokud bude v roce 2021 dostatečný zájem (minimálně 6 osob), kurz se uskuteční. Zájemci o kurz mohou poslat vyplněnou, přihlášku na níže uvedený kontakt.

FORMA VÝUKY: prezenční, samostudium, konzultace
ZAHÁJENÍ KURZU: listopad 2021
UKONČENÍ KURZU: březen 2022
FORMA UKONČENÍ: závěrečná zkouška
ORGANIZACE VÝUKY: listopad – březen
KURZOVNÉ: 10 000 – 15 000 Kč (dle počtu zájemců)
VÝSTUPNÍ CERTIFIKÁT: OSVĚDČENÍ

Kontaktní osoba:
Ing. Jaroslav Koňarik
SOŠ, Šumperk, Zemdělská 3, 787 01 Šumperk
telefon: 583 301 045
e-mail: konarik.ucitel@edusum.cz

Ostatní informace budou upřesněny na první konzultaci při zahájení kurzu.

sos@edusum.cz
www.edusum.cz

Přihláška do kurzu

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3