Exkurze TechAgro Brno

Odborné exkurze a návštěvy odborných výstav jsou nepostradatelnou součástí vzdělávání, umožňují žákům praktický pohled na teorii a propojují ve škole získané vědomosti s reálným světem. V úterý 9.4. měli žáci 2. a 3. BZ v Brně vzácnou příležitost navštívit výstavu TechAgro, která nabídla pohled do budoucnosti zemědělství. Mezinárodní veletrh byl letos zaměřen na zemědělské stroje, příští rok bude dle informací více věnována pozornost hospodářským zvířatům.


Výstava TechAgro, která se pravidelně koná v Brně, je prestižní událostí v oblasti zemědělství, zahradnictví a lesního hospodářství. Žáci měli možnost vidět nejnovější technologie, stroje a postupy v oblasti zemědělství, které představují inovace a trendy do budoucna. Pro žáky byla exkurze nejen možností k seznámení se s moderními technologiemi, ale také příležitostí k diskusi se specialisty a experty v oboru.

Během exkurze měli žáci možnost navštívit různá tematická stanoviště, jako jsou moderní farmářské stroje, precision farming technologie, bioprodukty a zemědělské inovace. Zároveň mohli vidět ukázky práce s moderními zemědělskými stroji a diskutovat s profesionály o výzvách a perspektivách současného zemědělství.

Odborná exkurze na výstavu TechAgro poskytla žákům unikátní příležitost poznat aktuální trendy a inovace v zemědělství a také strávit nějaký ten čas se spolužáky a pedagogy v jiném prostředí, než je škola a stále se věnovat svému oboru. Tato zkušenost nejen rozšířila jejich znalosti, ale také je inspirovala k přemýšlení o budoucnosti zemědělství a možné kariéře v této oblasti. Doufejme, že podobné exkurze budou i nadále součástí vzdělávacího procesu, jenž přináší žákům nejen teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti a inspiraci pro jejich budoucí profesní život..

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3