Informace k prezenční výuce od 24. 5. 2021

Vážení žáci,

od 24. 5. 2021 se vracíte k prezenční výuce, která bude probíhat dle běžného rozvrhu hodin
(změny sledujte v Edupage).

Testování žáků 1. ročníků proběhne v prostorách před šatnami od 7:45 do 8:05 hod.
Testování žáků 2. ročníků proběhne v prostorách před šatnami od 8:15 do 8:35 hod.
Testování žáků 3. ročníků proběhne v prostorách před šatnami od 8:40 do 9:00 hod.

Prosím, shlédněte instruktážní video

Dle mimořádného opatření MZ je nutné v prostorách školy nosit respirátor.

 

Těšíme se na vás!

 

Dokumenty:

Mimořádné opatření ochrana dýchacích cest s účinností od 10. 5. 2021 do odvolaní

Informace pro školy a školská zařízení

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3