Informace pro studenty dálkového studia

Výuka probíhá dle platného rozvrhu online formou a to přes Google Classroom. Návod naleznete na této této adrese.

S případnými dotazy se obracejte na třídní učitele, nebo vedoucí dálkového studia.

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3