Krajské kolo soutěže v AJ pro SOŠ

Dne 6. 4. 2076 proběhl na Střední odborné škole v Šumperku 12. ročník Krajské konverzační soutěže v anglickém jazyce pro střední odborné školy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: I. kategorie – 1. a 2. ročníky a II. Kategorie – 3. a 4. ročníky.

Garant soutěže: Krajský úřad Olomouckého kraje. Střední odborná škola Šumperk, Zemědělská 3, 787 01 Šumperk. ICM a Akademie J. A. Komenského Šumperk. Oxford University Press Olomouc

Uvedená soutěž se skládala ze dvou částí. V první části, která měla písemnou formu, soutěžící plnili úkoly v poslechovém a lexikálním testu. V ústní části řešili jazykovou situaci v předem vylosovaných dvojicích a následně každý samostatně konverzoval na vylosované téma.

Ve dvou kategoriích v letošním ročníku soutěžilo 56 studentů z celého kraje, jejichž znalosti hodnotilo šest porotců z řad pedagogů. Soutěžící dosáhli velmi dobrých výsledků a potvrdili kvalitní znalosti anglického jazyka.

Speciální poděkování patří sponzorům naší soutěže- ICM a Akademii Jana Amose Komenského Šumperk, nakladatelství Oxford University Press a Krajskému úřadu Olomouckého kraje, kteří poskytli výhercům hodnotné ceny.

Výherci soutěže:
I. kategorie (1. a 2. ročníky)
1. místo: WOHLRAB Alex, VOŠ a SPŠ Šumperk
2. místo: ŽOUŽELA Tomáš, SOŠ Šumperk
3. místo: FOCHR Lukáš, SOŠ Olomouc spol. s.r.o., Řepčínská, Olomouc

II. kategorie (3. a 4. ročníky)
1. místo: KVAPIL Jan, OA Olomouc, tř. Spojenců
2. místo: JURDA Dominik, Obchodní akademie a Jazyková škola, Přerov
3. místo: BAŠNÝ Filip, SOŠ podnikání a obchodu, spol. s.r.o. Prostějov

Výhercům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast. Poděkování patří porotě, která odvedla vynikající práci.

Těšíme se na další ročník soutěže ve stejně hojném počtu.

Fotogalerie z této soutěže

Mgr. Eva Kostecká
Garant soutěže

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3