Kurz obsluha motorové pily

Při realizaci projektu Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0007502 proběhl na naší škole kurz Obsluha motorové pily s následným vykonáním zkoušky profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací ČR.

Ve dnech 7. – 9. dubna 2021 se žáci 3. ročníku oboru Agropodnikání a Ekologie a životní prostředí v teoretické části seznámili s používáním osobních ochranných pracovních pomůcek a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s vyhotovováním výkazů o práci s motorovou pilou.

Během praktické části se naučili zacházet s motorovou pilou, správně ji seřídit a ošetřit. Každý účastník kurzu musel prokázat praktické dovednosti při příčném přeřezávání a výřezu nežádoucích dřevin. Přímo v areálu školy řezali účastníci kurzu kmeny do průměru 30 cm na pařezu.

Dne 16. dubna 2021 pak proběhly zkoušky profesní kvalifikace, které se skládaly z písemného testu a následného praktického předvedení získaných dovedností.

Všichni uchazeči tyto zkoušky úspěšně vykonali a získali tak profesní osvědčení, které mohou využít při dalším uplatnění na trhu práce.

 

Mgr. Bc. Eva Kostecká

Ředitelka školy

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3