Odborná exkurze pro budoucí zemědělce

Pracovníci výzkumné firmy AGRITEC v Šumperku využili příznivého počasí a 14. 9. 2021 se
pustili do sklizně konopí setého, na kterou přizvali i naše studenty 2. a 3. ročníku oboru
Agropodnikání.

Hlavní pracovnice výzkumu Ing. Bjelková seznámila studenty s jednotlivými odrůdami
pěstovaného konopí, s technologií sklizně, jak se konopí pěstuje, co obsahuje a které odrůdy
je možné v České republice pěstovat. Současně studentům objasnila rozdíly mezi technickým
konopím a „marihuanou“, kdy technické konopí je obvykle pěstováno venku, jeho pěstování
je legální s hlavním cílem získat vysoké rostliny s květy a využívá se v textilním, papírenském
ale i v potravinářském průmyslu.

Ing. Jaroslav Koňarik

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3