Odborná exkurze – Robotizace v zemědělství

Odborná exkurze na zemědělskou farmu pana Zatloukala v Bludově měla jeden hlavní cíl – seznámit žáky s robotizací v zemědělství. Konkrétně šlo o robotické dojení  holandské firmy Lely, která je největším výrobcem v tomto oboru a má největší zastoupení v České republice v oblasti robotizace. Kromě toho si žáci 2.Z oboru Agropodnikání mohli prohlédnout strojní park a seznámili se se způsobem konzervace pícnin tzv. do vaku. Lze říci, že cíle bylo dosaženo a žáci byli díky novým znalostem souvisejícím s technickým pokrokem v rámci zemědělství posunuti do sféry moderního agropodnikání. 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3