Odborná exkurze – sklizeň cukrové řepy

Odborná exkurze – sklizeň cukrové řepy 25. 10. 2022

Teoretická výuka pěstování cukrové řepy byla doplněna exkurzí žáků 4. Z oboru Agropodnikání. Na pozemcích Bludovské a.s. se měli naši žáci možnost seznámit s jednofázovou sklizní cukrovky s využitím moderního sklízeče spolu s vyvážecí technikou a technikou používanou na polním úložišti.

Detailně si prohlédli mechanizaci používanou při sklizni. Žáci přímo na poli zorganizovali malou besedu s obsluhou sklízeče, zhodnotili stav porostu plodiny z hlediska zaplevelení, zdravotního stavu a provedli orientační měření cukernatosti bulev přenosným refraktometrem.

Ing. Aleš Macek

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3