Přednáška odborníka z praxe na téma: Biologie půdy.

Měl jsem to štěstí a po dvaceti letech jsem se setkal se svým bývalým studentem, absolventem oboru Ochrana přírody a prostředí, dnes už Mgr. Petrem Heděncem, Ph. D. V současné době pracuje jako výzkumný pracovník v oblasti pedobiologie na zahraničních projektech. Přestože Petr Heděnec začátkem listopadu odlétá na tříletý vědecký pobyt do Malajsie, uspořádal pro naše studenty oboru EŽP odbornou přednášku.

Předtím než se pustil do odborného výkladu, podělil se s námi o zajímavé okamžiky ze svých studií na vysokých školách. Hovořil také o svém studijním pobytu v Číně, kde se věnoval výzkumu v oblasti interakce v půdních ekosystémech. V prezentaci žáky seznámil s tématy, jako jsou půdní edafon, půda jako uložiště atmosférického uhlíku, sběr vzorků půdy z různých plantáží, izolace a sekvenování DNA, vliv chemického složení potravy na střevní mikroflóru. 

Jsem přesvědčen, že taková setkání jsou velkou inspirací pro naše studenty.

Ing. Jaroslav Koňarik

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3