Základy společenských věd – profilová část maturitní zkoušky

Předmět: Základy společenských věd –profilová část maturitní zkoušky
Školní rok: 2020/2021
Předmětová komise: Společenskovědní a veřejnosprávní předměty
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Eva Kostecká
Předseda předmětové komise: Mgr. Alice Válková
Schváleno předmětovou komisí dne: 23. 10. 2020
Schváleno ředitelkou školy dne: 29. 10. 2020

 

Téma číslo 1
Společnost – pojem, tradiční, moderní, postmoderní.

Téma číslo 2
Kultura – pojem, funkce, hmotná a duchovní kultura.

Téma číslo 3
Sociologie – základní pojmy, socializace, sociální skupiny, sociální pozice a role.

Téma číslo 4
Stát – pojem, funkce, znaky.

Téma číslo 5
Formy státu.

Téma číslo 6
Právní stát – zásady, principy.

Téma číslo 7
Státní symboly České republiky.

Téma číslo 8
Ústavní právo – moc zákonodárná v ČR.

Téma číslo 9
Ústavní právo – moc výkonná v ČR.

Téma číslo 10
Ústavní právo – moc soudní v ČR.

Téma číslo 11
Územní samospráva.

Téma číslo 12
Legislativní proces.

Téma číslo 13
Listina základních práv a svobod.

Téma číslo 14
Demokracie, volby, volební systémy.

Téma číslo 15
Mezinárodní vztahy a organizace.

Téma číslo 16
Základy práva – pojmy, notáři a advokáti.

Téma číslo 17
Rodinné právo.

Téma číslo 18
Trestní právo.

Téma číslo 19
Základní psychologické disciplíny.

Téma číslo 20
Vývojová psychologie.

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3