Školní kolo konverzační soutěže v jazyce ruském

V učebně jazyka ruského se 14. prosince 2022 konalo školní kolo konverzační soutěže v jazyce ruském. Soutěžící konverzovali se členy poroty na vybraná témata. Konverzační soutěž začala poslechem, kde žáci vybrali správnou odpověď na připravené otázky z poslechového textu. Na 1. místě se umístila Veronika Stonová ze třídy 3.A, na 2. místě Natálie Bezděková ze třídy 2.H, 3. místo obsadil Adam Tesař ze třídy 3.A. Všem soutěžícím děkujeme za účast a zájem o rozšíření znalostí z dalšího cizího jazyka, které umožňují orientaci v cizojazyčném prostředí a dobrou přípravu na práci v multikulturním světě.

Mgr. Dagmar Ziegelheimová

  

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3