studentská firma NaTripu

Srdečně Vás zdravíme!

Jsme studentská firma NaTripu poloviny žáků třídy 3.A na sídle ve Střední odborné škole v Šumperku. Naše firma se soustřeďuje na plánování a realizaci zájezdů a společenských akcí hlavně pro studenty a učitele naší školy.

Naše firma se dělí na pět úseků: 

  • Ekonomický úsek, kde zaujímají pozice dvě studentky – Kateřina Žerníčková jako manažerka úseku a Nicol Beňáková jako naše účetní. 
  • Úsek managementu, kde najdete ředitelku firmy Marii Sedláčkovou, která určuje chod společnosti a po jejím boku Terezu Baslerovou, která ji zastupuje. 
  • Výrobní úsek, který se stará o naše výkony (produkty). Vedoucí úseku je Hana Mošovská a má pod sebou tři pracovníky: Veroniku Cábelovou, Veroniku Giblovou a Nelu Májkovou. 
  • Úsek marketingu má na starost hlavně propagaci našich produktů. Vede jej Adriana Dirgasová a dohlíží na práci IT technika Martina Bělehrádka a na práci dvou pracovnic marketingu – Nikoly Matysové a Denisy Kholové. 
  • Personální úsek zaštituje personalistka Nela Koutná, jejíž výhradní pracovní náplní je administrativa firmy. 

Pokud byste chtěli vědět více, můžete sledovat aktuality v naší firmě na našem instagramovém profilu: natripu_3.a.

Za firmu NaTripu 

Marie Sedláčková, ředitelka firmy 

Kontakt:
e-mail: natripu@edusum.cz
tel.: 739 960 323

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3