Světový den migrace ryb

21. květen – Světový den migrace ryb

Světový den migrace ryb, který připadá na 21. květen, je jednodenní celosvětová oslava s cílem zvýšit povědomí o důležitosti volně tekoucích řek a migrujících ryb. Tuto akci zaštiťuje organizace World Fish Migration Foundation.

Proč jsou některá koryta řek pro ryby špatně propustná, co to způsobuje?

Nejen na tuto otázku se snažili odpovědět našim studentům dnes již bývalí absolventi naší školy (Zdeněk Vogl, Jiří Křesina a Miroslav Šváb), odborníci v oblasti hydrologie. Připravili si pro naše studenty stanoviště, kde byly představeny jednak nejznámější druhy žab, jejich biotopy a hlasy, kterými se běžně v přírodě ozývají. 

Další stanoviště se týkalo ryb a jejich migrace, také perlorodka říční zde byla zastoupena. V prostředí České republiky se v souvislosti s migrační prostupností našich toků nejčastěji skloňují dva rybí druhy – úhoř a losos. Losos je tzv. anadromní – k výtěru migruje z moře do řek a úhoř je tzv. katadromní – z řek putuje k výtěru do Sargasového moře. Oba druhy po cestě potkávají celou řadu migračních bariér. Jedná se zejména o přehradní nádrže s elektrickými turbínami, které dokáží migrující populaci v lepším případě zastavit, v horším případě fyzicky zcela zlikvidovat.

U posledního stánku se žáci seznámili s makrozoobentosem (živočichové žijící u dna) a jejich významu pro vodní tok.

Na závěr studenti všech zúčastněných ročníků oboru EŽP a AGP dostali k vyplnění pracovní listy na lososovité ryby a bioindikátory čistoty vod jako zpětnou vazbu toho, co si z odborné přednášky zapamatovali.

Ing. Jaroslav Koňarik

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3