Úspěch v soutěži SOČ

V letošním školním roce se podařilo našemu studentu Janu Rozsívalovi ze 4. BZ se svojí prací „Chov daňka evropského v zajetí“ probojovat až do celostátního kola Středoškolské odborné činnosti. Jedná se o soutěž pro středoškolské studenty, kterou pořádá Národní institut pro další vzdělávání. K vybranému tématu dovedl Honzu jeho zájem o myslivost a obornictví a bude se mu i v budoucnu věnovat už jako student Mendelovy univerzity v Brně.
Honzova cesta k úspěchu začala maturitní prací, kterou využil jako základ pro svoji „sočku“. V dubnu letošního roku s ní zvítězil v okresním kole a o měsíc později i v kole krajském. V červnu svoji práci obhajoval na 40. celostátní přehlídce SOČ, která se letos konala pod záštitou Slovanského gymnázia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Účastí v soutěži získal možnost si v praxi vyzkoušet, co obnáší nejen praktická odborná činnost, ale i psaní a obhajoba odborné práce. K vynikajícímu úspěchu mu blahopřejeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně zdaru ve vysokoškolském studiu.

Mgr. Blanka Gieselová

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3