Vánoční hvězda 2021

Vánoční hvězda nebo Poinsettia je květina, která se v posledních letech stala symbolem nejkrásnějších svátků v roce i v naší republice. Má přinášet lásku a klid do rodiny. Pro těžce nemocné děti se živá květina stala symbolem mnohem důležitějším, protože jim pomáhá na jejich cestě za zdravím

 

Charitativní sbírka Vánoční hvězda pomáhá nemocným dětem již 24 let a i v letošním roce se naše škola připojila k této krásné tradici. Loni vybrané peněžní prostředky byly vynaloženy na humanizaci nemocničního prostředí na hematoonkologické klinice FN Olomouc, rekonstrukci dětské herny a čekárny, na nákup vybavení a potřeb pro děti i maminky, hraček, rekondičních pobytů, výtvarné lektorky a výtvarných potřeb a v neposlední řadě k zakoupení zdravotnických přístrojů a monitorů životních funkcí pro kardiologicky nemocné děti.

 

Letos si studenti, vyučující a ostatní pracovníci školy zakoupili celkem 117 kytek za 10 440,-Kč, což je rekordní počet za celou historii Vánoční hvězdy na naší škole. Největší počet si objednali studenti třídy 4.A a 3.BZ (shodně 22 kytek). 

 

Srdečně děkujeme všem, kteří přispěli svými penězi na dobrou věc a zapojili se do akce.   

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3