Vítání ptačího zpěvu

V pátek 3.5.2018 se žáci 1.BZ zúčastnili „Vítání ptačího zpěvu, akce, která navazuje na „Podzimní festival ptactva“. Stejně jako na podzim proběhlo rozsáhlé kroužkování ptáků, při kterém jsme mohli zhlédnout okolo padesáti odchycených ptáků. Mezi nejzajímavější úlovky určitě patřili, strakapoud prostřední, několik druhů rákosníků a ledňáček říční. O každém druhu žáci vyslechli odborný výklad. K praktickým činnostem patřila výroba hnízdní budky, kterou vyvěsíme v areálu arboreta naší školy. Při vyrábění budky jsme se dozvěděli zajímavé informace o doupných ptácích a proč je vyvěšování budek tak důležité. Počasí nám přálo, a tak jsme z Třemešských rybníků odcházeli plni zážitků a nových informací o českém ptactvu, jejich hnízdění a migraci.

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3