Základy svařování

Absolventi oboru Agropodnikání by měli mít nejen široké teoretické znalosti, ale také kvalitní praktické dovednosti. Budoucí zemědělští odborníci by měli nejen ovládat, řídit zemědělské stroje, ale také si poradit s jejich opravou.

Díky spolupráci se Střední školou řemesel se mohou žáci 2. a 3. ročníku oboru Agropodnikání ze Střední odborné školy v Šumperku seznámit na školním pracovišti zámečníků se základy svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu. 

Žákům z SOŠ se věnoval pan Ženčák, kvalifikovaný technolog svařování, který jim předvedl svařence vzniklé z různých kovů, různými technikami a objasnil užitné vlastnosti svařenců, jejich rozdíly. Čas vyšel i na seznámení se s moderním způsobem svařování kobotem DOOSAN. Kluci se dozvěděli, jak se takový kobot programuje a co umí na rozdíl od klasického obloukového svařování. Pracovní den v dílnách SŠŘ chlapci ukončili praktickým svařováním. 

Zdokonalování se v odbornosti je důležitým doplňkem kompetencí absolventa oboru Agropodnikání.

 

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3