Adaptační kurz 2021

Od 31. srpna do 3. září 2021 se uskuteční adaptační kurz prvních ročníků. Tento kurz kombinuje prvky dobrodružství a tzv. zážitkové pedagogiky. Hlavním cílem je rozvoj nově vznikajícího kolektivu a seznámení žáků mezi sebou a s třídním učitelem. Metodou zážitkové pedagogiky dochází k upevnění vztahů mezi žáky ve třídě. Žáci jsou také stavěni do rolí, se kterými se setkávají v běžném životě a získávají tak důležité zkušenosti. Takové programy jsou oblíbené i díky využívání netradičních aktivit.

 Bližší informace naleznete zde.

Informace k testování:

Žáci se budou před odjezdem na kurz testovat antigenními testy. Povinnost nechat se testovat se nevztahuje na očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování. To ale pouze v případě, pokud od aplikace druhé dávky (v případě jednodávkové vakcíny pak od data její aplikace) musí uplynout nejméně 14 dní a osoba nesmí jevit příznaky onemocnění COVID-19). Další výjimka platí pro osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní.

 Prohlášení o bezinfekčnosti dítěte

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3