Angličtina na Maltě

Prvního července 2017, hned po skončení školního roku, jsem se vydala na jazykový pobyt na Maltu. Malta je ostrovní republika, vyspělá a hustě zalidněná země ve Středozemním moři. Svoji nezávislost získala v roce 1964 jako bývalá britská kolonie a členem Evropské unie se stala v roce 2004. Celou republiku tvoří tři ostrovy: Malta, Gozo a Comino. Jako nejmenší členská země EU má strategickou polohu ve Středozemním moři, která z ní udělala důležitý obchodní uzel. Už při cestě z letiště mě uchvátilo skalnaté pobřeží převážně z nejrůznějších druhů vápence. Na všech ostrovech jsou silně omezené zásoby sladké vody a často se využívá dešťová voda a voda ze studní.

Výuka probíhala ve škole rodinného typu –  Global Village Malta ve městě St. Pauĺs Bay. Škola byla založena v roce 1999 a sídlí v krásné vile v tiché ulici, pouze dvě minuty od moře. Učebny mají klimatizaci, studenti mohou využít studovny, internetové kavárny, občerstvení a sluneční terasy, wifi je zdarma. Škola je moderně zařízená, všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní, škola disponuje rodilými mluvčími a zkušenými zaměstnanci. Ve škole vládla přátelská atmosféra. Všechny učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi a je zde velká nabídka kurzů pro echny věkové kategorie, včetně dětí. O kvalitě školy svědčí i pobyty studentů, kteří se opakovaně vrací, např. až pětkrát.

Dopolední výuka

Moje dopolední výuka probíhala ve skupince sedmi studentů, přibližně ve věku od 40 do 60 let. Spolužáci byli všech národností: Mira dívka z Kazachstánu sem přijela na dva měsíce, aby vypilovala angličtinu pro svoje zaměstnání. José pocházející z Brazílie se zase angličtinu učil proto, že si před 14 dny vzal za manželku Angličanku, Piere André – muž ze Švýcarska potřebuje angličtinu pro řízení své potravinářské firmy, Kryszek z Polska byl motivován stejně jako já grantem z projektu Erasmus+. Marie pocházející ze Španělska – učitelka psychologie se učila angličtinu, aby mohla lépe motivovat své studenty a Petr ze stejné země s námi pobýval týden, protože chtěl vyplnit volný čas, když se jeho dvě děti učili anglicky ve druhém patře naší školy.

Po celou dobu 14 dnů vedla dopolední výuku výborná učitelka Marileu, původem z Malty, avšak studovala v Anglii. Její výuka byla velmi zajímavá, intenzivní a pohodová. Uměla nás svými metodami výuky nadchnout, zadávala nám denně domácí úkoly, prostě měla zájem nás co nejvíce naučit.

Odpolední výuka

Protože jsem si zvolila intenzivní kurz, čekala mě ještě dvouhodinová výuka po obědě. První týden nás chodilo pět a druhý týden deset. Byli to spolužáci z různých jazykových úrovní, ale velmi erudovaný učitel Charlie dokázal vést výuku tak, že jsme se nenudili a intenzivně pracovali – hlavně komunikovali. Nejasnosti dokázal vysvětlit případným nákresem na tabuli a jeho metody výuky svědčily o dlouholeté učitelské praxi. Byly velmi netradiční, nové a zajímavé, takže komunikace v angličtině probíhala velmi dobře. Charlie – rodilý mluvčí měl bohaté zkušenosti nejen z výuky v evropských zemích, ale pobýval i několik let v Číně.

Dva týdny jazykového pobytu hodnotím jako velký přínos ve zkvalitnění mých jazykových znalostí, které budu používat při výuce studentů v naší škole metodou CLIL a následně pak při cestování, protože tak nějak jsem zjistila, že angličtinou se mluví i v německy mluvících zemích, např. v Rakousku a tvrdím, že je esperantem světa.

Kromě výuky jsem po celou dobu mluvila anglicky s paní domácí – při snídani a večeři, při vyřizování všech mých pobytových záležitostí, v obchodě, při výletech se spolužáky a s mým kolegou Romanem.

Ubytování

Bydlela jsem u paní Irene, která sice nebyla původem z Malty, ale uměla angličtinu na výbornou a velmi často mě opravovala při našich rozhovorech. Pocházela z Austrálie a na Maltě žije a pobývá už 15 let se svým manželem a synem. Pokoj, ve kterém jsem byla ubytována, byl zařízen vkusně a měl vlastní hygienické zařízení. Jídlo, které mně připravila, bylo vždy chutné a v dostatečném množství. Pitnou vodou mě zásobovala nadměrně, neboť při teplotách, které na Maltě panovaly, jsem musela vypít dva litry denně. Teploty se pohybovaly kolem 36 stupňů.

Ocenění

Kromě výuky a neustále komunikace v angličtině si cením toho, že jsem mohla poznat Maltu – její překrásné skalnaté a písčité pláže, také hlavní město Vallettu a historické památky, které sahají až do 13. století. Dále jsme poznala způsob života ve Středomoří, kde převládá pracovitost, příjemní lidé a skvělý vztah k životu. Jsem velice ráda, že jsem mohla posílit svoji angličtinu přímo na Maltě.

Vypracovala: Stanislava Beštová

Phone: +420 583 301 030
Fax: +420 583 214 912
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3