Evropský den jazyků 27.září 2023

Ve středu 27. září se na naší škole konal Evropský den jazyků. Tímto dnem jsme si chtěli připomenout význam jazyků v komunikativních situacích. Téma v letošním roce bylo „Známý neznámý“. Žáci se zapojili do Kahootu, kde byly nahrávky odpovědí učitelů v cizích jazycích. Každý soutěžící měl uhodnout dle hlasu, kdo z učitelů odpovídá na otázku a jaký cizí jazyk použil. Zároveň mohli využít své schopnosti a znalosti nejen v cizích jazycích, ale i z oblasti informačních technologií, neboť pracovali s aplikací, mobily, tablety a počítači, a tak prohlubovali i  mezipředmětové vztahy.  

Za komisi cizího jazyka Mgr. Dagmar Ziegelheimová

Phone: +420 583 301 030
Fax: datová schránka: hscfdf9
Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3
787 01 Šumperk, Zemědělská 3